Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: Apríl 2007
Generované 30-Apr-2007 05:29 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Apríl 2007
Celkom zásahov 2472
Celkom súborov 1072
celkom strán 580
celkom návštev 53
Celkom kBytov 65301
Celkom jedinečných miest 25
Celkom jedinečných URL-iek 186
Celkom jedinečných odkazovačov 36
Celkom jedinečných Browsrov 5
. priem max
Zásahov za hodinu 3 236
Zásahov za deň 85 504
Súborov za deň 36 245
Stránok za deň 20 112
Návštev za deň 1 7
kBytov za deň 2252 22671
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 1072
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 957
Code 401 - Unauthorized 5
Code 404 - Not Found 424

Denné využitie za Apríl 2007

Denné štatistiky za Apríl 2007
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 23 0.93% 1 0.09% 5 0.86% 1 1.89% 1 4.00% 4 0.01%
2 49 1.98% 14 1.31% 10 1.72% 2 3.77% 2 8.00% 223 0.34%
3 25 1.01% 0 0.00% 5 0.86% 1 1.89% 1 4.00% 3 0.01%
4 21 0.85% 0 0.00% 5 0.86% 1 1.89% 1 4.00% 2 0.00%
5 10 0.40% 0 0.00% 2 0.34% 1 1.89% 1 4.00% 1 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 41 1.66% 14 1.31% 5 0.86% 1 1.89% 1 4.00% 225 0.34%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 95 3.84% 35 3.26% 15 2.59% 3 5.66% 2 8.00% 475 0.73%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 255 10.32% 28 2.61% 68 11.72% 5 9.43% 1 4.00% 10618 16.26%
16 504 20.39% 220 20.52% 112 19.31% 5 9.43% 3 12.00% 12742 19.51%
17 435 17.60% 245 22.85% 97 16.72% 7 13.21% 4 16.00% 22671 34.72%
18 96 3.88% 21 1.96% 22 3.79% 3 5.66% 3 12.00% 500 0.77%
19 95 3.84% 6 0.56% 20 3.45% 2 3.77% 1 4.00% 2040 3.12%
20 108 4.37% 88 8.21% 27 4.66% 1 1.89% 1 4.00% 2557 3.92%
21 155 6.27% 117 10.91% 34 5.86% 3 5.66% 3 12.00% 4451 6.82%
22 70 2.83% 58 5.41% 18 3.10% 2 3.77% 2 8.00% 1201 1.84%
23 41 1.66% 22 2.05% 15 2.59% 2 3.77% 2 8.00% 584 0.89%
24 63 2.55% 44 4.10% 22 3.79% 3 5.66% 3 12.00% 815 1.25%
25 231 9.34% 87 8.12% 58 10.00% 4 7.55% 3 12.00% 3731 5.71%
26 52 2.10% 6 0.56% 14 2.41% 2 3.77% 2 8.00% 994 1.52%
27 45 1.82% 37 3.45% 11 1.90% 2 3.77% 2 8.00% 1073 1.64%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 58 2.35% 29 2.71% 15 2.59% 2 3.77% 2 8.00% 390 0.60%

Hodinové využitie za Apríl 2007

Hodinové štatistiky za Apríl 2007
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 0 18 0.73% 0 13 1.21% 0 2 0.34% 4 129 0.20%
1 8 236 9.55% 0 27 2.52% 1 40 6.90% 105 3042 4.66%
2 1 30 1.21% 0 17 1.59% 0 5 0.86% 8 246 0.38%
3 0 22 0.89% 0 4 0.37% 0 5 0.86% 0 4 0.01%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 126 5.10% 1 33 3.08% 1 36 6.21% 31 898 1.38%
8 4 126 5.10% 2 77 7.18% 1 29 5.00% 98 2851 4.37%
9 3 109 4.41% 0 16 1.49% 0 25 4.31% 24 698 1.07%
10 17 504 20.39% 9 265 24.72% 3 110 18.97% 949 27533 42.16%
11 2 77 3.11% 0 25 2.33% 0 19 3.28% 268 7758 11.88%
12 11 324 13.11% 8 243 22.67% 2 82 14.14% 266 7725 11.83%
13 4 132 5.34% 2 79 7.37% 1 46 7.93% 13 387 0.59%
14 3 97 3.92% 2 67 6.25% 0 22 3.79% 94 2736 4.19%
15 0 18 0.73% 0 14 1.31% 0 5 0.86% 8 218 0.33%
16 6 184 7.44% 3 110 10.26% 1 43 7.41% 178 5150 7.89%
17 3 110 4.45% 0 18 1.68% 0 25 4.31% 23 673 1.03%
18 4 123 4.98% 1 29 2.71% 0 18 3.10% 33 950 1.46%
19 0 25 1.01% 0 7 0.65% 0 7 1.21% 13 366 0.56%
20 4 136 5.50% 0 21 1.96% 1 40 6.90% 18 527 0.81%
21 2 68 2.75% 0 7 0.65% 0 19 3.28% 118 3410 5.22%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 7 0.28% 0 0 0.00% 0 2 0.34% 0 0 0.00%

Naj 30 z 186 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 69 2.79% 29 0.04% /
2 67 2.71% 69 0.11% /left.htm
3 66 2.67% 25 0.04% /copy.htm
4 66 2.67% 17 0.03% /top.htm
5 64 2.59% 30 0.05% /mainf.htm
6 46 1.86% 2689 4.12% /webftp2/
7 43 1.74% 31 0.05% /photo.htm
8 35 1.42% 34 0.05% /kontakt.htm
9 22 0.89% 39 0.06% /fbus.htm
10 18 0.73% 18 0.03% /hnabytok.htm
11 15 0.61% 9 0.01% /cennik.htm
12 14 0.57% 8 0.01% /product.htm
13 8 0.32% 402 0.62% /webftp1/
14 7 0.28% 28 0.04% /create_thumbs.php
15 4 0.16% 6 0.01% /setup-new/images/icons/help.png
16 4 0.16% 14 0.02% /setup-new/js/common.js
17 4 0.16% 7 0.01% /setup-new/login
18 3 0.12% 30 0.05% /setup-new/
19 3 0.12% 15 0.02% /setup-new/css/content.css
20 3 0.12% 10 0.02% /setup-new/css/main.css
21 3 0.12% 7 0.01% /setup-new/images/icons/global.png
22 3 0.12% 7 0.01% /setup-new/images/icons/mail.png
23 3 0.12% 4 0.01% /setup-new/images/icons/personal.png
24 3 0.12% 7 0.01% /setup-new/images/icons/space.png
25 3 0.12% 29 0.04% /setup-new/m1/account/new
26 3 0.12% 1 0.00% /setup/
27 3 0.12% 3 0.00% /setup/top.html
28 2 0.08% 9 0.01% /access/
29 2 0.08% 5 0.01% /access/usage.png
30 2 0.08% 6 0.01% /setup-new/css/login.css

Naj 10 z 186 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 46 1.86% 2689 4.12% /webftp2/
2 8 0.32% 402 0.62% /webftp1/
3 1 0.04% 98 0.15% /roundcube/program/js/app.js
4 1 0.04% 73 0.11% /access/usage_200703.html
5 67 2.71% 69 0.11% /left.htm
6 1 0.04% 52 0.08% /access/usage_200704.html
7 22 0.89% 39 0.06% /fbus.htm
8 35 1.42% 34 0.05% /kontakt.htm
9 43 1.74% 31 0.05% /photo.htm
10 64 2.59% 30 0.05% /mainf.htm

Naj 5 z 5 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 69 2.79% 46 88.46% /
2 64 2.59% 2 3.85% /mainf.htm
3 46 1.86% 2 3.85% /webftp2/
4 35 1.42% 1 1.92% /kontakt.htm
5 43 1.74% 1 1.92% /photo.htm

Naj 10 z 13 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 66 2.67% 14 26.92% /copy.htm
2 35 1.42% 11 21.15% /kontakt.htm
3 43 1.74% 6 11.54% /photo.htm
4 64 2.59% 5 9.62% /mainf.htm
5 69 2.79% 3 5.77% /
6 15 0.61% 2 3.85% /cennik.htm
7 22 0.89% 2 3.85% /fbus.htm
8 18 0.73% 2 3.85% /hnabytok.htm
9 67 2.71% 2 3.85% /left.htm
10 4 0.16% 2 3.85% /setup-new/login

Naj 25 z 25 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 609 24.64% 122 11.38% 16336 25.02% 8 15.09% nat-88-212-22-116.antik.sk
2 603 24.39% 406 37.87% 29994 45.93% 7 13.21% spiridon.telegrafia.sk
3 184 7.44% 92 8.58% 3824 5.86% 4 7.55% gw-51.extel.sk
4 153 6.19% 39 3.64% 1550 2.37% 4 7.55% adsl-d94.84-47-113.t-com.sk
5 115 4.65% 6 0.56% 2041 3.13% 3 5.66% adsl-d67.84-47-111.t-com.sk
6 111 4.49% 68 6.34% 282 0.43% 2 3.77% adsl-dyn162.91-127-136.t-com.sk
7 100 4.05% 47 4.38% 1985 3.04% 2 3.77% adsl-d124.87-197-164.t-com.sk
8 87 3.52% 25 2.33% 1035 1.59% 3 5.66% nat-88-212-20-47.antik.sk
9 70 2.83% 0 0.00% 9 0.01% 3 5.66% adsl-dyn48.91-127-194.t-com.sk
10 62 2.51% 29 2.71% 2900 4.44% 1 1.89% adsl-d17.84-47-97.t-com.sk
11 58 2.35% 50 4.66% 1716 2.63% 1 1.89% adsl-dyn206.91-127-91.t-com.sk
12 52 2.10% 21 1.96% 250 0.38% 2 3.77% nat-88-212-20-116.antik.sk
13 46 1.86% 39 3.64% 795 1.22% 1 1.89% nat-88-212-20-50.antik.sk
14 44 1.78% 36 3.36% 1072 1.64% 1 1.89% adsl-dyn37.91-127-117.t-com.sk
15 41 1.66% 14 1.31% 225 0.34% 1 1.89% 85.248.7.70
16 25 1.01% 14 1.31% 220 0.34% 1 1.89% 88.212.6.65
17 24 0.97% 19 1.77% 405 0.62% 1 1.89% adsl-d166.84-47-94.t-com.sk
18 23 0.93% 1 0.09% 4 0.01% 1 1.89% nat-88-212-22-47.antik.sk
19 18 0.73% 14 1.31% 218 0.33% 1 1.89% nat-88-212-20-5.antik.sk
20 17 0.69% 14 1.31% 218 0.33% 1 1.89% 158.197.72.120
21 17 0.69% 14 1.31% 218 0.33% 1 1.89% adsl-d249.84-47-30.t-com.sk
22 10 0.40% 0 0.00% 1 0.00% 1 1.89% adsl-dyn137.91-127-159.t-com.sk
23 1 0.04% 1 0.09% 1 0.00% 1 1.89% chello085216134004.chello.sk
24 1 0.04% 1 0.09% 1 0.00% 1 1.89% kremilek.albertina.cz
25 1 0.04% 1 0.09% 1 0.00% 1 1.89% stip-static-15.213-81-185.telecom.sk

Naj 10 z 25 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 603 24.39% 406 37.87% 29994 45.93% 7 13.21% spiridon.telegrafia.sk
2 609 24.64% 122 11.38% 16336 25.02% 8 15.09% nat-88-212-22-116.antik.sk
3 184 7.44% 92 8.58% 3824 5.86% 4 7.55% gw-51.extel.sk
4 62 2.51% 29 2.71% 2900 4.44% 1 1.89% adsl-d17.84-47-97.t-com.sk
5 115 4.65% 6 0.56% 2041 3.13% 3 5.66% adsl-d67.84-47-111.t-com.sk
6 100 4.05% 47 4.38% 1985 3.04% 2 3.77% adsl-d124.87-197-164.t-com.sk
7 58 2.35% 50 4.66% 1716 2.63% 1 1.89% adsl-dyn206.91-127-91.t-com.sk
8 153 6.19% 39 3.64% 1550 2.37% 4 7.55% adsl-d94.84-47-113.t-com.sk
9 44 1.78% 36 3.36% 1072 1.64% 1 1.89% adsl-dyn37.91-127-117.t-com.sk
10 87 3.52% 25 2.33% 1035 1.59% 3 5.66% nat-88-212-20-47.antik.sk

Naj 5 z 5 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 2317 93.73% MSIE 6.0
2 84 3.40% Mozilla/5.0
3 46 1.86% Opera/9.2
4 24 0.97% Opera/9.0
5 1 0.04% Mozilla/3.0 (compatible)

Využitie podľa krajiny Apríl 2007

Naj 3 z 3 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2388 96.60% 1030 96.08% 64638 98.98% Slovenska republika
2 83 3.36% 42 3.92% 662 1.01% Nezistena/neznama
3 1 0.04% 1 0.09% 1 0.00% Ceska republika


Generated by Webalizer Version 2.01