Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: Máj 2008
Generované 01-Jun-2008 05:33 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Máj 2008
Celkom zásahov 9728
Celkom súborov 8912
celkom strán 8069
celkom návštev 364
Celkom kBytov 74998
Celkom jedinečných miest 183
Celkom jedinečných URL-iek 158
Celkom jedinečných odkazovačov 61
Celkom jedinečných Browsrov 28
. priem max
Zásahov za hodinu 13 783
Zásahov za deň 313 1691
Súborov za deň 287 1631
Stránok za deň 260 1597
Návštev za deň 11 19
kBytov za deň 2419 13281
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 8912
Code 206 - Partial Content 2
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 223
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 567

Denné využitie za Máj 2008

Denné štatistiky za Máj 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 31 0.32% 18 0.20% 13 0.16% 7 1.92% 7 3.83% 875 1.17%
2 1691 17.38% 1631 18.30% 1597 19.79% 17 4.67% 17 9.29% 3793 5.06%
3 899 9.24% 872 9.78% 839 10.40% 17 4.67% 16 8.74% 3263 4.35%
4 1392 14.31% 1367 15.34% 1346 16.68% 19 5.22% 15 8.20% 2722 3.63%
5 101 1.04% 68 0.76% 39 0.48% 13 3.57% 13 7.10% 1610 2.15%
6 1202 12.36% 1169 13.12% 1059 13.12% 19 5.22% 19 10.38% 5931 7.91%
7 1020 10.49% 1008 11.31% 1010 12.52% 11 3.02% 6 3.28% 1267 1.69%
8 542 5.57% 528 5.92% 517 6.41% 11 3.02% 11 6.01% 1368 1.82%
9 63 0.65% 42 0.47% 22 0.27% 8 2.20% 13 7.10% 1108 1.48%
10 1087 11.17% 1059 11.88% 1030 12.76% 12 3.30% 7 3.83% 2230 2.97%
11 84 0.86% 55 0.62% 23 0.29% 9 2.47% 8 4.37% 1739 2.32%
12 89 0.91% 62 0.70% 33 0.41% 12 3.30% 10 5.46% 1619 2.16%
13 81 0.83% 52 0.58% 43 0.53% 18 4.95% 17 9.29% 1556 2.07%
14 45 0.46% 28 0.31% 19 0.24% 8 2.20% 9 4.92% 819 1.09%
15 60 0.62% 24 0.27% 17 0.21% 7 1.92% 8 4.37% 2248 3.00%
16 97 1.00% 78 0.88% 30 0.37% 12 3.30% 12 6.56% 2429 3.24%
17 19 0.20% 10 0.11% 12 0.15% 10 2.75% 9 4.92% 1123 1.50%
18 21 0.22% 11 0.12% 10 0.12% 6 1.65% 7 3.83% 61 0.08%
19 86 0.88% 60 0.67% 28 0.35% 11 3.02% 13 7.10% 2321 3.09%
20 20 0.21% 6 0.07% 16 0.20% 8 2.20% 8 4.37% 8 0.01%
21 47 0.48% 12 0.13% 19 0.24% 10 2.75% 10 5.46% 53 0.07%
22 117 1.20% 93 1.04% 32 0.40% 7 1.92% 11 6.01% 2916 3.89%
23 72 0.74% 51 0.57% 23 0.29% 9 2.47% 9 4.92% 2514 3.35%
24 34 0.35% 23 0.26% 17 0.21% 10 2.75% 7 3.83% 587 0.78%
25 144 1.48% 117 1.31% 31 0.38% 18 4.95% 23 12.57% 13281 17.71%
26 204 2.10% 147 1.65% 75 0.93% 19 5.22% 15 8.20% 7359 9.81%
27 117 1.20% 74 0.83% 49 0.61% 16 4.40% 16 8.74% 2632 3.51%
28 184 1.89% 116 1.30% 53 0.66% 12 3.30% 15 8.20% 4661 6.21%
29 109 1.12% 80 0.90% 40 0.50% 12 3.30% 14 7.65% 2047 2.73%
30 37 0.38% 26 0.29% 17 0.21% 8 2.20% 5 2.73% 492 0.66%
31 33 0.34% 25 0.28% 10 0.12% 8 2.20% 7 3.83% 367 0.49%

Hodinové využitie za Máj 2008

Hodinové štatistiky za Máj 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 27 839 8.62% 26 826 9.27% 25 804 9.96% 46 1424 1.90%
1 16 524 5.39% 16 510 5.72% 16 513 6.36% 34 1052 1.40%
2 26 816 8.39% 25 797 8.94% 25 797 9.88% 60 1871 2.49%
3 18 564 5.80% 17 554 6.22% 16 516 6.39% 262 8114 10.82%
4 33 1023 10.52% 32 1012 11.36% 32 1012 12.54% 60 1859 2.48%
5 18 577 5.93% 17 553 6.21% 17 530 6.57% 96 2966 3.96%
6 1 36 0.37% 0 23 0.26% 0 15 0.19% 34 1046 1.39%
7 27 842 8.66% 26 821 9.21% 26 811 10.05% 61 1883 2.51%
8 2 66 0.68% 1 52 0.58% 0 27 0.33% 52 1615 2.15%
9 20 620 6.37% 18 588 6.60% 17 530 6.57% 153 4735 6.31%
10 9 296 3.04% 7 223 2.50% 3 104 1.29% 213 6601 8.80%
11 2 85 0.87% 1 53 0.59% 0 29 0.36% 92 2857 3.81%
12 22 698 7.18% 20 629 7.06% 18 570 7.06% 129 4010 5.35%
13 5 157 1.61% 3 100 1.12% 1 50 0.62% 118 3647 4.86%
14 6 203 2.09% 3 118 1.32% 2 63 0.78% 133 4111 5.48%
15 2 85 0.87% 1 55 0.62% 1 43 0.53% 32 1001 1.34%
16 7 239 2.46% 5 176 1.97% 2 84 1.04% 184 5712 7.62%
17 2 83 0.85% 1 50 0.56% 1 49 0.61% 49 1519 2.03%
18 2 63 0.65% 1 43 0.48% 0 21 0.26% 41 1258 1.68%
19 29 927 9.53% 28 889 9.98% 26 827 10.25% 195 6042 8.06%
20 4 124 1.27% 2 92 1.03% 1 37 0.46% 121 3755 5.01%
21 4 148 1.52% 3 111 1.25% 1 47 0.58% 115 3577 4.77%
22 5 169 1.74% 3 109 1.22% 2 63 0.78% 106 3282 4.38%
23 17 544 5.59% 17 528 5.92% 17 527 6.53% 34 1058 1.41%

Naj 30 z 158 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 7275 74.78% 7258 9.68% /
2 108 1.11% 117 0.16% /mainf.htm
3 97 1.00% 206 0.27% /left.htm
4 97 1.00% 57 0.08% /top.htm
5 95 0.98% 88 0.12% /copy.htm
6 58 0.60% 33 0.04% /cennik.htm
7 51 0.52% 92 0.12% /photo.htm
8 49 0.50% 27 0.04% /product.htm
9 46 0.47% 83 0.11% /kontakt.htm
10 22 0.23% 220 0.29% /access/
11 19 0.20% 21 0.03% /hdvere.htm
12 16 0.16% 23 0.03% /fbus.htm
13 15 0.15% 25 0.03% /hnabytok.htm
14 7 0.07% 14 0.02% /setup-new/login
15 6 0.06% 637 0.85% /access/usage_200705.html
16 5 0.05% 467 0.62% /access/usage_200804.html
17 4 0.04% 292 0.39% /access/usage_200703.html
18 4 0.04% 214 0.29% /access/usage_200706.html
19 4 0.04% 456 0.61% /access/usage_200712.html
20 4 0.04% 232 0.31% /access/usage_200801.html
21 4 0.04% 11 0.02% /webftp2/modules/help/04-developer.html
22 3 0.03% 273 0.36% /access/usage_200704.html
23 3 0.03% 227 0.30% /access/usage_200707.html
24 3 0.03% 347 0.46% /access/usage_200708.html
25 3 0.03% 347 0.46% /access/usage_200709.html
26 3 0.03% 233 0.31% /access/usage_200710.html
27 3 0.03% 234 0.31% /access/usage_200803.html
28 3 0.03% 285 0.38% /access/usage_200805.html
29 3 0.03% 1 0.00% /setup/
30 3 0.03% 21 0.03% /webftp2/

Naj 10 z 158 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 7275 74.78% 7258 9.68% /
2 6 0.06% 637 0.85% /access/usage_200705.html
3 5 0.05% 467 0.62% /access/usage_200804.html
4 4 0.04% 456 0.61% /access/usage_200712.html
5 3 0.03% 347 0.46% /access/usage_200709.html
6 3 0.03% 347 0.46% /access/usage_200708.html
7 4 0.04% 292 0.39% /access/usage_200703.html
8 3 0.03% 285 0.38% /access/usage_200805.html
9 3 0.03% 273 0.36% /access/usage_200704.html
10 3 0.03% 234 0.31% /access/usage_200803.html

Naj 10 z 42 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 7275 74.78% 174 48.33% /
2 108 1.11% 17 4.72% /mainf.htm
3 58 0.60% 15 4.17% /cennik.htm
4 22 0.23% 14 3.89% /access/
5 46 0.47% 14 3.89% /kontakt.htm
6 49 0.50% 14 3.89% /product.htm
7 51 0.52% 11 3.06% /photo.htm
8 97 1.00% 9 2.50% /top.htm
9 19 0.20% 8 2.22% /hdvere.htm
10 97 1.00% 8 2.22% /left.htm

Naj 10 z 43 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 7275 74.78% 88 24.38% /
2 95 0.98% 29 8.03% /copy.htm
3 46 0.47% 29 8.03% /kontakt.htm
4 58 0.60% 25 6.93% /cennik.htm
5 108 1.11% 24 6.65% /mainf.htm
6 49 0.50% 23 6.37% /product.htm
7 51 0.52% 21 5.82% /photo.htm
8 22 0.23% 15 4.16% /access/
9 16 0.16% 10 2.77% /fbus.htm
10 97 1.00% 10 2.77% /top.htm

Naj 30 z 183 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1279 13.15% 1279 14.35% 1283 1.71% 2 0.55% hs04.hosting.punkt.de
2 1279 13.15% 1279 14.35% 1283 1.71% 3 0.82% infong198.kundenserver.de
3 1279 13.15% 1279 14.35% 1283 1.71% 2 0.55% infong288.kundenserver.de
4 1279 13.15% 1279 14.35% 1283 1.71% 2 0.55% s575.evanzo-server.de
5 1000 10.28% 1000 11.22% 1003 1.34% 2 0.55% venus.os.pl
6 500 5.14% 500 5.61% 501 0.67% 1 0.27% dia.lunarservers.com
7 500 5.14% 500 5.61% 501 0.67% 1 0.27% tux101.hoststar.ch
8 150 1.54% 120 1.35% 12219 16.29% 22 6.04% livebot-65-55-212-211.search.live.com
9 85 0.87% 43 0.48% 1607 2.14% 1 0.27% fw.tory.ke.gtsi.sk
10 79 0.81% 46 0.52% 1925 2.57% 1 0.27% adsl-dyn31.78-99-108.t-com.sk
11 72 0.74% 63 0.71% 1390 1.85% 1 0.27% nat-88-212-21-193.antik.sk
12 70 0.72% 37 0.42% 5468 7.29% 17 4.67% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
13 70 0.72% 33 0.37% 4490 5.99% 15 4.12% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
14 68 0.70% 63 0.71% 1389 1.85% 1 0.27% adsl-195-098-009-191.dynamic.nextra.sk
15 60 0.62% 54 0.61% 2024 2.70% 2 0.55% cache10.minv.sk
16 58 0.60% 24 0.27% 1499 2.00% 31 8.52% crawl-66-249-65-48.googlebot.com
17 52 0.53% 47 0.53% 2291 3.05% 1 0.27% bip-static-50.213-81-133.telecom.sk
18 48 0.49% 33 0.37% 1061 1.41% 1 0.27% adsl-dyn39.91-127-11.t-com.sk
19 47 0.48% 33 0.37% 559 0.74% 1 0.27% adsl-d215.84-47-23.t-com.sk
20 44 0.45% 29 0.33% 641 0.85% 1 0.27% 2a02
21 42 0.43% 17 0.19% 713 0.95% 2 0.55% parexg.zv.adsl.slovanet.sk
22 40 0.41% 35 0.39% 3053 4.07% 1 0.27% pd2px4.st.vc.shawcable.net
23 40 0.41% 31 0.35% 437 0.58% 2 0.55% sunflower.t-mobile.sk
24 37 0.38% 14 0.16% 1221 1.63% 16 4.40% crawl-66-249-66-145.googlebot.com
25 36 0.37% 23 0.26% 884 1.18% 1 0.27% whbb-static-133.213-81-155.telecom.sk
26 34 0.35% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.55% adsl-dyn145.78-98-218.t-com.sk
27 32 0.33% 23 0.26% 883 1.18% 1 0.27% 81.89.53.90
28 32 0.33% 22 0.25% 882 1.18% 1 0.27% adsl-195-168-239-012.dynamic.nextra.sk
29 30 0.31% 27 0.30% 488 0.65% 1 0.27% adsl-d216.84-47-35.t-com.sk
30 30 0.31% 25 0.28% 1099 1.47% 1 0.27% nat-88-212-22-12.antik.sk

Naj 10 z 183 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 150 1.54% 120 1.35% 12219 16.29% 22 6.04% livebot-65-55-212-211.search.live.com
2 70 0.72% 37 0.42% 5468 7.29% 17 4.67% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
3 70 0.72% 33 0.37% 4490 5.99% 15 4.12% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
4 40 0.41% 35 0.39% 3053 4.07% 1 0.27% pd2px4.st.vc.shawcable.net
5 52 0.53% 47 0.53% 2291 3.05% 1 0.27% bip-static-50.213-81-133.telecom.sk
6 60 0.62% 54 0.61% 2024 2.70% 2 0.55% cache10.minv.sk
7 79 0.81% 46 0.52% 1925 2.57% 1 0.27% adsl-dyn31.78-99-108.t-com.sk
8 85 0.87% 43 0.48% 1607 2.14% 1 0.27% fw.tory.ke.gtsi.sk
9 58 0.60% 24 0.27% 1499 2.00% 31 8.52% crawl-66-249-65-48.googlebot.com
10 72 0.74% 63 0.71% 1390 1.85% 1 0.27% nat-88-212-21-193.antik.sk

Naj 30 z 61 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 779 8.01% http://esmerix.com/picture_library/am/53/578.php
2 779 8.01% http://hr-ugoria.ru/css/tmp/63/how-to-join-granny-square.php
3 779 8.01% http://inforos.ru/archaeolog/css/6/476.php
4 779 8.01% http://www.lecomplici.com/Ori/tmp/24/celeb-mature-nude-videos-net.html
5 500 5.14% http://agency-tornado.msk.ru/wordpress/tmp/1/london-amateur-model.php
6 500 5.14% http://blockhausferien.com/assets/tmp/0/amateur-index.php
7 500 5.14% http://bus-stop-rent.de/tmp/29/ass-butt-her-see-snatch-thong-underware.php
8 500 5.14% http://kyff-info.de/assets/tmp/69/girl-hairy-leg.php
9 500 5.14% http://pinedesign.ru/userbar/css/8/389.php
10 500 5.14% http://www.jci-zeeland.nl/teller/tmp/38/sucking-shemale-cum.php
11 500 5.14% http://www.orangecoastwebcasting.com/3dtext/tmp/82/cum-on-her-leg.html
12 500 5.14% http://www.pcsmultimarcas.com.br/Foto/tmp/61/free-gay-sex-gallery-video.php
13 6 0.06% http://firma.adresarfiriem.sk/57759-ing-stanislav-zudel-multiboss/
14 6 0.06% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
15 4 0.04% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosicky-kraj/
16 3 0.03% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
17 2 0.02% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/
18 2 0.02% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
19 2 0.02% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
20 1 0.01% http://209.85.129.104/search?q=cache:zfmgBdv1p_QJ:remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_0/+www.calunenie.sk&hl=sk&ct=
21 1 0.01% http://209.85.135.104/search?q=cache:fW76oA0ZkxkJ:www.azet.sk/katalog/calunnictvo/+oprava+starĂŠho+nĂĄbytku+KoĹĄice&hl=sk&ct=cl
22 1 0.01% http://old.zoznam.sk/hladaj?co=odkazy&of=40&s=kreslá&sid=0
23 1 0.01% http://old.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
24 1 0.01% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_kosicky-kraj/
25 1 0.01% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/2/
26 1 0.01% http://www.azet.sk/firma/40103/ing-stanislav-zudel-multiboss/
27 1 0.01% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosice/
28 1 0.01% http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=se2.search.re4.yahoo.com&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
29 1 0.01% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=MULTIBOSS+Žúdel+Stanislav+Ing.&btnG=HĞadaż+v+Google&meta=lr=lang_sk
30 1 0.01% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=h-nabytok&meta=

Naj 15 z 28 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 7538 77.49% Mozilla/5.0
2 775 7.97% MSIE 7.0
3 549 5.64% MSIE 6.0
4 214 2.20% Yahoo! Slurp
5 150 1.54% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 148 1.52% Googlebot/2.1
7 116 1.19% Googlebot-Image/1.0
8 33 0.34% MSIE 5.5
9 25 0.26% ia_archiver
10 24 0.25% Opera/9.2
11 20 0.21% Jyxobot/1
12 20 0.21% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
13 19 0.20% Konqueror/3.5
14 18 0.19% holmes/3.12.2 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
15 13 0.13% Xenu Link Sleuth 1.2j

Využitie podľa krajiny Máj 2008

Naj 14 z 14 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 5120 52.63% 5117 57.42% 5133 6.84% Nemecko
2 1570 16.14% 1132 12.70% 31266 41.69% Slovenska republika
3 1000 10.28% 1000 11.22% 1003 1.34% Polsko
4 993 10.21% 797 8.94% 27821 37.10% US komercna
5 500 5.14% 500 5.61% 501 0.67% Svajciarsko
6 292 3.00% 188 2.11% 5078 6.77% Siet
7 173 1.78% 129 1.45% 3187 4.25% Nezistena/neznama
8 31 0.32% 9 0.10% 15 0.02% Ceska republika
9 22 0.23% 18 0.20% 711 0.95% Zastaralo Arpanet (arpa)
10 11 0.11% 11 0.12% 138 0.18% Belgicko
11 11 0.11% 11 0.12% 142 0.19% Liotyssko
12 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Madarsko
13 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rumunsko
14 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Cina


Generated by Webalizer Version 2.01