Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: August 2008
Generované 01-Sep-2008 05:31 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za August 2008
Celkom zásahov 5819
Celkom súborov 3347
celkom strán 3375
celkom návštev 506
Celkom kBytov 63019
Celkom jedinečných miest 156
Celkom jedinečných URL-iek 196
Celkom jedinečných odkazovačov 74
Celkom jedinečných Browsrov 29
. priem max
Zásahov za hodinu 7 1560
Zásahov za deň 187 1649
Súborov za deň 107 418
Stránok za deň 108 1119
Návštev za deň 16 43
kBytov za deň 2033 7491
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 3347
Code 206 - Partial Content 148
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 1344
Code 404 - Not Found 966

Denné využitie za August 2008

Denné štatistiky za August 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 84 1.44% 53 1.58% 34 1.01% 10 1.98% 9 5.77% 1208 1.92%
2 161 2.77% 117 3.50% 78 2.31% 18 3.56% 12 7.69% 4389 6.97%
3 131 2.25% 108 3.23% 82 2.43% 17 3.36% 13 8.33% 1875 2.97%
4 171 2.94% 137 4.09% 111 3.29% 16 3.16% 11 7.05% 4601 7.30%
5 77 1.32% 49 1.46% 45 1.33% 16 3.16% 11 7.05% 443 0.70%
6 301 5.17% 215 6.42% 127 3.76% 22 4.35% 14 8.97% 5306 8.42%
7 98 1.68% 84 2.51% 56 1.66% 13 2.57% 10 6.41% 1075 1.71%
8 124 2.13% 93 2.78% 67 1.99% 14 2.77% 9 5.77% 2216 3.52%
9 102 1.75% 64 1.91% 35 1.04% 11 2.17% 7 4.49% 1399 2.22%
10 65 1.12% 37 1.11% 29 0.86% 14 2.77% 8 5.13% 754 1.20%
11 254 4.37% 219 6.54% 173 5.13% 17 3.36% 10 6.41% 2745 4.36%
12 195 3.35% 173 5.17% 113 3.35% 14 2.77% 8 5.13% 1929 3.06%
13 73 1.25% 50 1.49% 26 0.77% 12 2.37% 10 6.41% 1431 2.27%
14 85 1.46% 61 1.82% 55 1.63% 16 3.16% 12 7.69% 1470 2.33%
15 100 1.72% 68 2.03% 35 1.04% 11 2.17% 10 6.41% 2014 3.20%
16 1649 28.34% 113 3.38% 1119 33.16% 43 8.50% 9 5.77% 2081 3.30%
17 86 1.48% 61 1.82% 46 1.36% 12 2.37% 9 5.77% 648 1.03%
18 331 5.69% 263 7.86% 112 3.32% 27 5.34% 14 8.97% 7491 11.89%
19 136 2.34% 110 3.29% 81 2.40% 22 4.35% 10 6.41% 1372 2.18%
20 153 2.63% 105 3.14% 59 1.75% 15 2.96% 10 6.41% 1786 2.83%
21 132 2.27% 103 3.08% 62 1.84% 13 2.57% 10 6.41% 2115 3.36%
22 433 7.44% 418 12.49% 418 12.39% 25 4.94% 12 7.69% 2072 3.29%
23 49 0.84% 35 1.05% 34 1.01% 15 2.96% 9 5.77% 244 0.39%
24 160 2.75% 113 3.38% 54 1.60% 21 4.15% 18 11.54% 2509 3.98%
25 180 3.09% 134 4.00% 68 2.01% 14 2.77% 11 7.05% 3640 5.78%
26 92 1.58% 68 2.03% 63 1.87% 23 4.55% 15 9.62% 970 1.54%
27 84 1.44% 72 2.15% 63 1.87% 13 2.57% 6 3.85% 559 0.89%
28 95 1.63% 75 2.24% 60 1.78% 15 2.96% 10 6.41% 1246 1.98%
29 111 1.91% 78 2.33% 29 0.86% 9 1.78% 16 10.26% 2079 3.30%
30 48 0.82% 29 0.87% 19 0.56% 11 2.17% 7 4.49% 504 0.80%
31 59 1.01% 42 1.25% 22 0.65% 8 1.58% 9 5.77% 847 1.34%

Hodinové využitie za August 2008

Hodinové štatistiky za August 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 4 131 2.25% 3 108 3.23% 3 112 3.32% 6 182 0.29%
1 12 393 6.75% 12 379 11.32% 11 360 10.67% 59 1821 2.89%
2 3 110 1.89% 2 80 2.39% 2 86 2.55% 11 334 0.53%
3 2 70 1.20% 1 53 1.58% 1 53 1.57% 5 147 0.23%
4 1 54 0.93% 1 35 1.05% 1 40 1.19% 5 148 0.23%
5 1 53 0.91% 1 39 1.17% 1 43 1.27% 5 140 0.22%
6 2 64 1.10% 1 46 1.37% 1 48 1.42% 1 28 0.04%
7 2 90 1.55% 2 75 2.24% 2 79 2.34% 17 535 0.85%
8 3 98 1.68% 2 75 2.24% 1 58 1.72% 38 1168 1.85%
9 9 293 5.04% 7 222 6.63% 3 113 3.35% 161 5002 7.94%
10 10 329 5.65% 7 244 7.29% 3 115 3.41% 171 5316 8.44%
11 5 175 3.01% 4 135 4.03% 2 82 2.43% 109 3374 5.35%
12 7 219 3.76% 5 166 4.96% 4 143 4.24% 252 7826 12.42%
13 9 287 4.93% 6 212 6.33% 2 92 2.73% 141 4381 6.95%
14 9 306 5.26% 7 240 7.17% 4 142 4.21% 121 3763 5.97%
15 5 172 2.96% 4 126 3.76% 1 57 1.69% 125 3887 6.17%
16 5 163 2.80% 3 122 3.65% 2 82 2.43% 84 2590 4.11%
17 6 195 3.35% 5 168 5.02% 3 111 3.29% 99 3060 4.86%
18 4 152 2.61% 3 111 3.32% 2 77 2.28% 100 3111 4.94%
19 6 206 3.54% 4 154 4.60% 2 84 2.49% 160 4952 7.86%
20 57 1796 30.86% 6 205 6.12% 37 1152 34.13% 149 4633 7.35%
21 3 108 1.86% 2 87 2.60% 1 60 1.78% 42 1316 2.09%
22 5 158 2.72% 3 122 3.65% 2 79 2.34% 90 2798 4.44%
23 6 197 3.39% 4 143 4.27% 3 107 3.17% 81 2506 3.98%

Naj 30 z 196 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1526 26.22% 454 0.72% /
2 320 5.50% 69 0.11% /top.htm
3 318 5.46% 102 0.16% /copy.htm
4 318 5.46% 246 0.39% /left.htm
5 211 3.63% 137 0.22% /product.htm
6 184 3.16% 140 0.22% /mainf.htm
7 64 1.10% 40 0.06% /cennik.htm
8 64 1.10% 132 0.21% /photo.htm
9 63 1.08% 138 0.22% /kontakt.htm
10 61 1.05% 6075 9.64% /access/usage_200808.html
11 27 0.46% 270 0.43% /access/
12 17 0.29% 48 0.08% /hnabytok.htm
13 14 0.24% 24 0.04% /fbus.htm
14 13 0.22% 18 0.03% /hdvere.htm
15 9 0.15% 965 1.53% /access/usage_200706.html
16 9 0.15% 925 1.47% /access/usage_200708.html
17 8 0.14% 56 0.09% /webftp2/
18 7 0.12% 425 0.67% /access/usage_200705.html
19 7 0.12% 463 0.74% /access/usage_200805.html
20 7 0.12% 578 0.92% /access/usage_200806.html
21 7 0.12% 14 0.02% /setup-new/login
22 6 0.10% 438 0.70% /access/usage_200703.html
23 6 0.10% 684 1.09% /access/usage_200712.html
24 6 0.10% 464 0.74% /access/usage_200801.html
25 6 0.10% 467 0.74% /access/usage_200804.html
26 5 0.09% 568 0.90% /access/usage_200707.html
27 5 0.09% 578 0.92% /access/usage_200709.html
28 5 0.09% 465 0.74% /access/usage_200710.html
29 5 0.09% 15 0.02% /webftp1/
30 4 0.07% 12 0.02% /access/usage.png

Naj 10 z 196 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 61 1.05% 6075 9.64% /access/usage_200808.html
2 9 0.15% 965 1.53% /access/usage_200706.html
3 9 0.15% 925 1.47% /access/usage_200708.html
4 6 0.10% 684 1.09% /access/usage_200712.html
5 7 0.12% 578 0.92% /access/usage_200806.html
6 5 0.09% 578 0.92% /access/usage_200709.html
7 5 0.09% 568 0.90% /access/usage_200707.html
8 4 0.07% 468 0.74% /access/usage_200803.html
9 6 0.10% 467 0.74% /access/usage_200804.html
10 5 0.09% 465 0.74% /access/usage_200710.html

Naj 10 z 34 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1526 26.22% 290 58.23% /
2 61 1.05% 28 5.62% /access/usage_200808.html
3 211 3.63% 20 4.02% /product.htm
4 63 1.08% 15 3.01% /kontakt.htm
5 318 5.46% 15 3.01% /left.htm
6 27 0.46% 14 2.81% /access/
7 318 5.46% 13 2.61% /copy.htm
8 184 3.16% 12 2.41% /mainf.htm
9 64 1.10% 12 2.41% /photo.htm
10 320 5.50% 11 2.21% /top.htm

Naj 10 z 39 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1526 26.22% 209 41.88% /
2 63 1.08% 40 8.02% /kontakt.htm
3 318 5.46% 29 5.81% /copy.htm
4 61 1.05% 28 5.61% /access/usage_200808.html
5 211 3.63% 27 5.41% /product.htm
6 184 3.16% 20 4.01% /mainf.htm
7 64 1.10% 19 3.81% /cennik.htm
8 64 1.10% 19 3.81% /photo.htm
9 320 5.50% 14 2.81% /top.htm
10 27 0.46% 13 2.61% /access/

Naj 30 z 156 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1559 26.79% 186 5.56% 1242 1.97% 25 4.94% nat-88-212-16-68.antik.sk
2 501 8.61% 501 14.97% 0 0.00% 80 15.81% acl1-1088bts.gw.smartbro.net
3 302 5.19% 109 3.26% 5691 9.03% 70 13.83% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
4 301 5.17% 301 8.99% 415 0.66% 1 0.20% 69.46.25.83
5 223 3.83% 223 6.66% 0 0.00% 25 4.94% 125.60.243.11
6 100 1.72% 100 2.99% 0 0.00% 11 2.17% 384
7 100 1.72% 81 2.42% 3709 5.88% 8 1.58% a123.etarget.sh.cust.gts.sk
8 73 1.25% 51 1.52% 1319 2.09% 2 0.40% norek.ke.adsl.slovanet.sk
9 68 1.17% 42 1.25% 1122 1.78% 1 0.20% 194.1.130.37
10 67 1.15% 40 1.20% 3583 5.69% 1 0.20% krom-sat.krom.gtsi.sk
11 59 1.01% 37 1.11% 1503 2.38% 23 4.55% llf520069.crawl.yahoo.net
12 56 0.96% 40 1.20% 1118 1.77% 1 0.20% 85-135-128-192.adsl.slovanet.sk
13 55 0.95% 33 0.99% 2085 3.31% 1 0.20% 213.151.202.246
14 55 0.95% 40 1.20% 1114 1.77% 1 0.20% adsl-dyn39.78-98-84.t-com.sk
15 51 0.88% 39 1.17% 623 0.99% 1 0.20% general-ld-220.t-mobile.co.uk
16 50 0.86% 42 1.25% 1118 1.77% 1 0.20% ip-88-212-19-45.antik.sk
17 49 0.84% 42 1.25% 1118 1.77% 1 0.20% 217.12.48.110
18 49 0.84% 44 1.31% 1154 1.83% 1 0.20% nat-88-212-16-52.antik.sk
19 47 0.81% 4 0.12% 9 0.01% 27 5.34% gsleuth.centrum.sk
20 47 0.81% 20 0.60% 388 0.62% 1 0.20% nat-88-212-23-162.antik.sk
21 46 0.79% 39 1.17% 623 0.99% 1 0.20% 92-60-56-198.rev.bonet.sk
22 46 0.79% 42 1.25% 1117 1.77% 1 0.20% brana.reprex.sk
23 46 0.79% 32 0.96% 864 1.37% 1 0.20% pod-slivkou520.imafex.sk
24 44 0.76% 38 1.14% 622 0.99% 1 0.20% 217.169.236.12
25 44 0.76% 31 0.93% 71 0.11% 13 2.57% llf320017.crawl.yahoo.net
26 43 0.74% 32 0.96% 45 0.07% 11 2.17% 77.91.224.14
27 41 0.70% 37 1.11% 621 0.98% 1 0.20% chello082119127246.chello.sk
28 39 0.67% 23 0.69% 884 1.40% 1 0.20% nat-88-212-22-137.antik.sk
29 38 0.65% 33 0.99% 557 0.88% 1 0.20% nat-88-212-23-214.antik.sk
30 36 0.62% 32 0.96% 556 0.88% 1 0.20% icm218140-orange.orange.sk

Naj 10 z 156 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 302 5.19% 109 3.26% 5691 9.03% 70 13.83% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
2 100 1.72% 81 2.42% 3709 5.88% 8 1.58% a123.etarget.sh.cust.gts.sk
3 67 1.15% 40 1.20% 3583 5.69% 1 0.20% krom-sat.krom.gtsi.sk
4 55 0.95% 33 0.99% 2085 3.31% 1 0.20% 213.151.202.246
5 59 1.01% 37 1.11% 1503 2.38% 23 4.55% llf520069.crawl.yahoo.net
6 73 1.25% 51 1.52% 1319 2.09% 2 0.40% norek.ke.adsl.slovanet.sk
7 1559 26.79% 186 5.56% 1242 1.97% 25 4.94% nat-88-212-16-68.antik.sk
8 49 0.84% 44 1.31% 1154 1.83% 1 0.20% nat-88-212-16-52.antik.sk
9 35 0.60% 32 0.96% 1135 1.80% 1 0.20% adsl-dyn217.78-98-86.t-com.sk
10 68 1.17% 42 1.25% 1122 1.78% 1 0.20% 194.1.130.37

Naj 30 z 74 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 300 5.16% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
2 273 4.69% http://blackhatbootcamp.com/blog
3 209 3.59% http://blachhatbootcamp.com/blog
4 139 2.39% http://whois.domaintools.com/blackhatbootcamp.com/black-hat-seo-tools-forum-blog
5 101 1.74% http://my.opera.com/BlackhatSEO/blog/
6 100 1.72% http://www.fotolog.com/blackhatseo/about
7 8 0.14% http://firma.adresarfiriem.sk/57759-ing-stanislav-zudel-multiboss/
8 8 0.14% http://www.masteringcentral.com
9 5 0.09% http://cordcoversusa.com
10 5 0.09% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
11 4 0.07% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
12 4 0.07% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
13 4 0.07% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
14 3 0.05% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/2/
15 3 0.05% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
16 3 0.05% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=40&s=sedacie supravy&sid=0
17 2 0.03% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/
18 2 0.03% http://www.azet.sk/firma/40103/ing-stanislav-zudel-multiboss/
19 2 0.03% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosicky-kraj/
20 2 0.03% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=1&desc=&shops=0&kraj=&attr=
21 1 0.02% http://bigmoneyblogger.com
22 1 0.02% http://nhgfdd.k2free.com
23 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_0/
24 1 0.02% http://search.icq.com/search/results.php?q=info@multiboss.sk&ch_id=afe&search_mode=web
25 1 0.02% http://www.abc.sk/f/?A135452
26 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/
27 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosice/
28 1 0.02% http://www.google.com.au/search?hl=en&q=multiboss+160&btnG=Google+Search&meta=
29 1 0.02% http://www.google.lv/search?hl=lv&q=multiboss&start=10&sa=N
30 1 0.02% http://www.google.lv/search?hl=lv&q=multiboss+admin&start=10&sa=N

Naj 1 z 1 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 100.00% multiboss 160

Naj 15 z 29 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 3406 58.53% Mozilla/5.0
2 766 13.16% MSIE 7.0
3 752 12.92% MSIE 6.0
4 191 3.28% Yahoo! Slurp
5 185 3.18% Googlebot/2.1
6 136 2.34% Googlebot-Image/1.0
7 100 1.72% ZoohooBot/0.9 (Run by etargetnet.com)
8 47 0.81% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
9 47 0.81% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
10 31 0.53% Opera/9.5
11 24 0.41% Opera/9.2
12 23 0.40% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 22 0.38% Jyxobot/1
14 22 0.38% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
15 14 0.24% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Využitie podľa krajiny August 2008

Naj 15 z 15 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 3175 54.56% 1383 41.32% 37350 59.27% Slovenska republika
2 1209 20.78% 1067 31.88% 11271 17.89% Nezistena/neznama
3 779 13.39% 691 20.65% 3589 5.70% Siet
4 426 7.32% 187 5.59% 7038 11.17% US komercna
5 56 0.96% 40 1.20% 1596 2.53% Taliansko
6 54 0.93% 25 0.75% 721 1.14% Ceska republika
7 51 0.88% 39 1.17% 623 0.99% Velka Britania (UK)
8 26 0.45% 22 0.66% 225 0.36% Nemecko
9 12 0.21% 12 0.36% 252 0.40% Dansko
10 11 0.19% 11 0.33% 249 0.40% Holandsko
11 6 0.10% 6 0.18% 8 0.01% Madarsko
12 5 0.09% 4 0.12% 81 0.13% Zastaralo Arpanet (arpa)
13 5 0.09% 5 0.15% 0 0.00% Polsko
14 3 0.05% 2 0.06% 13 0.02% Australia
15 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Brazilia


Generated by Webalizer Version 2.01