Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: September 2008
Generované 01-Oct-2008 05:39 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2008
Celkom zásahov 4071
Celkom súborov 2857
celkom strán 1663
celkom návštev 426
Celkom kBytov 73115
Celkom jedinečných miest 191
Celkom jedinečných URL-iek 154
Celkom jedinečných odkazovačov 78
Celkom jedinečných Browsrov 28
. priem max
Zásahov za hodinu 5 296
Zásahov za deň 135 393
Súborov za deň 95 375
Stránok za deň 55 336
Návštev za deň 14 30
kBytov za deň 2437 6417
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 2857
Code 206 - Partial Content 100
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 18
Code 304 - Not Modified 320
Code 404 - Not Found 773
Code 502 - Bad Gateway 1

Denné využitie za September 2008

Denné štatistiky za September 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 142 3.49% 105 3.68% 37 2.22% 9 2.11% 8 4.19% 4988 6.82%
2 89 2.19% 58 2.03% 34 2.04% 12 2.82% 8 4.19% 2575 3.52%
3 163 4.00% 99 3.47% 32 1.92% 13 3.05% 14 7.33% 2259 3.09%
4 90 2.21% 58 2.03% 40 2.41% 13 3.05% 10 5.24% 802 1.10%
5 79 1.94% 63 2.21% 46 2.77% 11 2.58% 12 6.28% 1249 1.71%
6 23 0.56% 14 0.49% 14 0.84% 6 1.41% 6 3.14% 207 0.28%
7 65 1.60% 45 1.58% 34 2.04% 9 2.11% 11 5.76% 1107 1.51%
8 168 4.13% 126 4.41% 47 2.83% 16 3.76% 15 7.85% 2965 4.06%
9 393 9.65% 375 13.13% 336 20.20% 13 3.05% 15 7.85% 1788 2.44%
10 71 1.74% 54 1.89% 26 1.56% 18 4.23% 18 9.42% 1768 2.42%
11 316 7.76% 237 8.30% 77 4.63% 16 3.76% 18 9.42% 6417 8.78%
12 74 1.82% 41 1.44% 32 1.92% 15 3.52% 14 7.33% 799 1.09%
13 89 2.19% 66 2.31% 42 2.53% 13 3.05% 12 6.28% 1492 2.04%
14 112 2.75% 73 2.56% 37 2.22% 14 3.29% 15 7.85% 2275 3.11%
15 138 3.39% 96 3.36% 50 3.01% 13 3.05% 13 6.81% 3544 4.85%
16 49 1.20% 33 1.16% 20 1.20% 9 2.11% 9 4.71% 1462 2.00%
17 275 6.76% 200 7.00% 102 6.13% 30 7.04% 29 15.18% 4342 5.94%
18 72 1.77% 40 1.40% 28 1.68% 13 3.05% 10 5.24% 1355 1.85%
19 85 2.09% 57 2.00% 34 2.04% 16 3.76% 15 7.85% 1370 1.87%
20 80 1.97% 60 2.10% 47 2.83% 14 3.29% 12 6.28% 1244 1.70%
21 132 3.24% 102 3.57% 44 2.65% 14 3.29% 14 7.33% 3053 4.18%
22 238 5.85% 140 4.90% 73 4.39% 21 4.93% 20 10.47% 3836 5.25%
23 166 4.08% 110 3.85% 46 2.77% 15 3.52% 14 7.33% 3410 4.66%
24 284 6.98% 172 6.02% 81 4.87% 15 3.52% 17 8.90% 4713 6.45%
25 159 3.91% 124 4.34% 61 3.67% 15 3.52% 18 9.42% 4043 5.53%
26 122 3.00% 95 3.33% 43 2.59% 17 3.99% 14 7.33% 2130 2.91%
27 79 1.94% 64 2.24% 21 1.26% 7 1.64% 9 4.71% 1266 1.73%
28 58 1.42% 40 1.40% 27 1.62% 12 2.82% 13 6.81% 1784 2.44%
29 41 1.01% 15 0.53% 19 1.14% 14 3.29% 13 6.81% 595 0.81%
30 219 5.38% 95 3.33% 133 8.00% 23 5.40% 15 7.85% 4275 5.85%

Hodinové využitie za September 2008

Hodinové štatistiky za September 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 1 50 1.23% 0 28 0.98% 0 29 1.74% 3 93 0.13%
1 2 89 2.19% 1 57 2.00% 1 32 1.92% 45 1349 1.84%
2 1 42 1.03% 0 23 0.81% 0 23 1.38% 11 319 0.44%
3 10 319 7.84% 10 312 10.92% 10 311 18.70% 17 518 0.71%
4 1 31 0.76% 0 12 0.42% 0 14 0.84% 2 59 0.08%
5 1 32 0.79% 0 18 0.63% 0 18 1.08% 8 240 0.33%
6 1 50 1.23% 0 27 0.95% 1 34 2.04% 9 263 0.36%
7 5 152 3.73% 3 99 3.47% 2 66 3.97% 123 3683 5.04%
8 5 152 3.73% 3 97 3.40% 2 64 3.85% 61 1816 2.48%
9 6 195 4.79% 5 154 5.39% 2 77 4.63% 161 4822 6.60%
10 8 257 6.31% 5 176 6.16% 2 68 4.09% 147 4410 6.03%
11 4 137 3.37% 3 97 3.40% 2 62 3.73% 49 1466 2.00%
12 13 391 9.60% 8 247 8.65% 5 154 9.26% 333 9980 13.65%
13 8 244 5.99% 5 175 6.13% 2 84 5.05% 215 6452 8.82%
14 3 113 2.78% 2 62 2.17% 1 41 2.47% 63 1893 2.59%
15 9 278 6.83% 6 203 7.11% 2 87 5.23% 197 5905 8.08%
16 8 242 5.94% 5 178 6.23% 3 93 5.59% 120 3615 4.94%
17 9 270 6.63% 5 150 5.25% 2 77 4.63% 176 5280 7.22%
18 5 167 4.10% 4 126 4.41% 2 68 4.09% 72 2149 2.94%
19 6 192 4.72% 4 134 4.69% 1 51 3.07% 109 3257 4.45%
20 5 169 4.15% 4 122 4.27% 1 49 2.95% 82 2461 3.37%
21 7 231 5.67% 6 181 6.34% 1 58 3.49% 196 5883 8.05%
22 6 209 5.13% 5 152 5.32% 2 72 4.33% 209 6269 8.57%
23 1 59 1.45% 0 27 0.95% 1 31 1.86% 31 933 1.28%

Naj 30 z 154 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 644 15.82% 614 0.84% /
2 134 3.29% 160 0.22% /mainf.htm
3 124 3.05% 117 0.16% /copy.htm
4 123 3.02% 274 0.38% /left.htm
5 119 2.92% 75 0.10% /top.htm
6 69 1.69% 43 0.06% /product.htm
7 68 1.67% 139 0.19% /photo.htm
8 66 1.62% 41 0.06% /cennik.htm
9 58 1.42% 5725 7.83% /access/usage_200809.html
10 57 1.40% 129 0.18% /kontakt.htm
11 19 0.47% 190 0.26% /access/
12 16 0.39% 40 0.05% /hnabytok.htm
13 13 0.32% 23 0.03% /fbus.htm
14 13 0.32% 18 0.02% /hdvere.htm
15 12 0.29% 25 0.03% /setup-new/login
16 8 0.20% 727 0.99% /access/usage_200704.html
17 7 0.17% 643 0.88% /access/usage_200706.html
18 5 0.12% 3 0.00% /create_thumbs.php
19 5 0.12% 4 0.01% /setup/top.html
20 5 0.12% 5 0.01% /webftp/top.html
21 4 0.10% 292 0.40% /access/usage_200703.html
22 4 0.10% 2 0.00% /setup/
23 4 0.10% 15 0.02% /webftp1/
24 4 0.10% 10 0.01% /webftp2/modules/help/01-welcome.html
25 3 0.07% 0 0.00% /access/hourly_usage_200712.png
26 3 0.07% 212 0.29% /access/usage_200705.html
27 3 0.07% 347 0.47% /access/usage_200709.html
28 3 0.07% 349 0.48% /access/usage_200710.html
29 3 0.07% 346 0.47% /access/usage_200711.html
30 3 0.07% 232 0.32% /access/usage_200805.html

Naj 10 z 154 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 58 1.42% 5725 7.83% /access/usage_200809.html
2 8 0.20% 727 0.99% /access/usage_200704.html
3 7 0.17% 643 0.88% /access/usage_200706.html
4 644 15.82% 614 0.84% /
5 3 0.07% 349 0.48% /access/usage_200710.html
6 3 0.07% 347 0.47% /access/usage_200709.html
7 3 0.07% 346 0.47% /access/usage_200711.html
8 4 0.10% 292 0.40% /access/usage_200703.html
9 123 3.02% 274 0.38% /left.htm
10 2 0.05% 234 0.32% /access/usage_200803.html

Naj 10 z 50 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 644 15.82% 197 47.24% /
2 58 1.42% 56 13.43% /access/usage_200809.html
3 119 2.92% 16 3.84% /top.htm
4 69 1.69% 14 3.36% /product.htm
5 134 3.29% 13 3.12% /mainf.htm
6 124 3.05% 9 2.16% /copy.htm
7 19 0.47% 8 1.92% /access/
8 123 3.02% 8 1.92% /left.htm
9 66 1.62% 7 1.68% /cennik.htm
10 57 1.40% 6 1.44% /kontakt.htm

Naj 10 z 50 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 644 15.82% 96 22.80% /
2 58 1.42% 56 13.30% /access/usage_200809.html
3 124 3.05% 42 9.98% /copy.htm
4 57 1.40% 27 6.41% /kontakt.htm
5 134 3.29% 21 4.99% /mainf.htm
6 69 1.69% 19 4.51% /product.htm
7 66 1.62% 17 4.04% /cennik.htm
8 19 0.47% 16 3.80% /access/
9 68 1.67% 16 3.80% /photo.htm
10 123 3.02% 10 2.38% /left.htm

Naj 30 z 191 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 296 7.27% 296 10.36% 410 0.56% 1 0.23% 69.46.25.83
2 131 3.22% 74 2.59% 1833 2.51% 1 0.23% bip-static-57.213-81-137.telecom.sk
3 111 2.73% 65 2.28% 1731 2.37% 1 0.23% nat-88-212-20-181.antik.sk
4 90 2.21% 90 3.15% 84 0.12% 9 2.11% 133-197-124-91.pool.ukrtel.net
5 87 2.14% 55 1.93% 1443 1.97% 2 0.47% static-dsl-172.213-160-183.telecom.sk
6 86 2.11% 72 2.52% 4040 5.53% 2 0.47% ip-195-098-028-235.static.nextra.sk
7 84 2.06% 27 0.95% 1506 2.06% 21 4.93% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
8 80 1.97% 15 0.53% 1176 1.61% 15 3.52% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
9 74 1.82% 37 1.30% 135 0.18% 0 0.00% crm09.image.search.mud.yahoo.net
10 71 1.74% 64 2.24% 2383 3.26% 1 0.23% nat-88-212-6-50.extel.sk
11 66 1.62% 23 0.81% 884 1.21% 2 0.47% nat-88-212-23-33.antik.sk
12 61 1.50% 20 0.70% 1624 2.22% 17 3.99% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
13 58 1.42% 36 1.26% 1055 1.44% 1 0.23% nat-88-212-22-104.antik.sk
14 57 1.40% 46 1.61% 1764 2.41% 2 0.47% rev-78-41-173-48.radiolan.sk
15 55 1.35% 33 1.16% 1207 1.65% 1 0.23% nat-88-212-23-27.antik.sk
16 54 1.33% 47 1.65% 99 0.14% 15 3.52% 77.91.224.14
17 53 1.30% 38 1.33% 623 0.85% 1 0.23% 85-135-244-221.adsl.slovanet.sk
18 52 1.28% 42 1.47% 1118 1.53% 1 0.23% nat-88-212-23-30.antik.sk
19 51 1.25% 51 1.79% 51 0.07% 9 2.11% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
20 48 1.18% 43 1.51% 3871 5.29% 1 0.23% 194.1.130.37
21 48 1.18% 42 1.47% 1118 1.53% 1 0.23% adsl-dyn141.78-98-255.t-com.sk
22 48 1.18% 42 1.47% 1118 1.53% 1 0.23% nat-88-212-23-10.antik.sk
23 47 1.15% 30 1.05% 91 0.12% 13 3.05% 65.55.212.211
24 45 1.11% 23 0.81% 885 1.21% 1 0.23% adsl-dyn53.78-98-207.t-com.sk
25 44 1.08% 40 1.40% 642 0.88% 1 0.23% i150-2.condornet.sk
26 43 1.06% 22 0.77% 882 1.21% 1 0.23% 158.197.112.133
27 43 1.06% 25 0.88% 1386 1.90% 2 0.47% chello085216160247.chello.sk
28 41 1.01% 37 1.30% 621 0.85% 1 0.23% adsl-dyn175.78-99-140.t-com.sk
29 41 1.01% 10 0.35% 213 0.29% 21 4.93% gsleuth.centrum.sk
30 39 0.96% 35 1.23% 1390 1.90% 1 0.23% edunet-static-113.87-197-53.telecom.sk

Naj 10 z 191 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 86 2.11% 72 2.52% 4040 5.53% 2 0.47% ip-195-098-028-235.static.nextra.sk
2 48 1.18% 43 1.51% 3871 5.29% 1 0.23% 194.1.130.37
3 71 1.74% 64 2.24% 2383 3.26% 1 0.23% nat-88-212-6-50.extel.sk
4 131 3.22% 74 2.59% 1833 2.51% 1 0.23% bip-static-57.213-81-137.telecom.sk
5 57 1.40% 46 1.61% 1764 2.41% 2 0.47% rev-78-41-173-48.radiolan.sk
6 111 2.73% 65 2.28% 1731 2.37% 1 0.23% nat-88-212-20-181.antik.sk
7 61 1.50% 20 0.70% 1624 2.22% 17 3.99% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
8 84 2.06% 27 0.95% 1506 2.06% 21 4.93% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
9 87 2.14% 55 1.93% 1443 1.97% 2 0.47% static-dsl-172.213-160-183.telecom.sk
10 39 0.96% 35 1.23% 1390 1.90% 1 0.23% edunet-static-113.87-197-53.telecom.sk

Naj 30 z 78 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 295 7.25% http://youtube.com/watch?v=rFtodb4Nh3M
2 51 1.25% http://elementalproxy.com
3 35 0.86% http://minstore.com/0q46r644pbt.html
4 33 0.81% http://versamall.com/b4w0eeekq.html
5 32 0.79% http://versamall.com/b4ndqqovtt.html
6 9 0.22% http://learnfrench.scipli.com/
7 9 0.22% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
8 8 0.20% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/
9 8 0.20% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
10 6 0.15% http://www.yahoo.com
11 5 0.12% http://firma.adresarfiriem.sk/57759-ing-stanislav-zudel-multiboss/
12 4 0.10% http://members.akibahonpo.com/members/photo2/5188p/5188c.JPG#YSc2MAowCg--
13 4 0.10% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
14 3 0.07% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_kosicky-kraj/
15 3 0.07% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
16 2 0.05% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosicky-kraj/
17 2 0.05% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=boss.sk&btnG=HÄžadaĹĽ&meta=
18 2 0.05% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=40&s=sedacie supravy&sid=0
19 2 0.05% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
20 1 0.02% http://209.85.135.104/search?q=cache:fW76oA0ZkxkJ:www.azet.sk/katalog/calunnictvo/+oprava+nĂĄbytku+koĹĄice&hl=sk&ct=clnk&cd=1&l
21 1 0.02% http://best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
22 1 0.02% http://cs.zlatestranky.sk/zs/d/calunnictvo-multiboss-ing-stanislav-zudel-kosice/YP22abfa2cf53315ad1180ec57b673e810ba8a0415/?loc
23 1 0.02% http://old.zoznam.sk/hladaj?c=odkazy&s=multiboss&co=zoznam
24 1 0.02% http://old.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
25 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/
26 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_0/
27 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_kosicky-kraj/
28 1 0.02% http://telefonny.zoznam.sk/hladaj?co=firmy&kraj=0&of=75&s=súprav
29 1 0.02% http://www.abc.sk/f/?A135452
30 1 0.02% http://www.azet.sk/firma/40103/ing-stanislav-zudel-multiboss/

Naj 2 z 2 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 50.00% oprava autosedadla
2 1 50.00% praga V3S

Naj 15 z 28 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1221 29.99% Mozilla/5.0
2 973 23.90% MSIE 6.0
3 801 19.68% MSIE 7.0
4 184 4.52% Opera/9.2
5 182 4.47% Googlebot/2.1
6 156 3.83% Googlebot-Image/1.0
7 143 3.51% Yahoo! Slurp
8 74 1.82% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
9 51 1.25% MSIE 5.5
10 47 1.15% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 41 1.01% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
12 33 0.81% Opera/9.0
13 20 0.49% Opera/9.1
14 20 0.49% SeznamBot/2.0 (+http://fulltext.seznam.cz/)
15 20 0.49% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)

Využitie podľa krajiny September 2008

Naj 14 z 14 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2309 56.72% 1699 59.47% 49568 67.79% Slovenska republika
2 725 17.81% 634 22.19% 8935 12.22% Nezistena/neznama
3 502 12.33% 237 8.30% 8354 11.43% US komercna
4 374 9.19% 268 9.38% 3554 4.86% Siet
5 55 1.35% 46 1.61% 1292 1.77% Zastaralo Arpanet (arpa)
6 55 1.35% 31 1.09% 1071 1.46% Ceska republika
7 21 0.52% 17 0.60% 222 0.30% Holandsko
8 9 0.22% 7 0.25% 7 0.01% Nemecko
9 8 0.20% 8 0.28% 102 0.14% US akademicka
10 6 0.15% 5 0.18% 6 0.01% Taiwan
11 4 0.10% 2 0.07% 2 0.00% Grecko
12 1 0.02% 1 0.04% 1 0.00% US vojenska
13 1 0.02% 1 0.04% 1 0.00% Australia
14 1 0.02% 1 0.04% 0 0.00% Francuzsko


Generated by Webalizer Version 2.01