Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: Október 2008
Generované 01-Nov-2008 05:46 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Október 2008
Celkom zásahov 4951
Celkom súborov 3501
celkom strán 1832
celkom návštev 621
Celkom kBytov 108760
Celkom jedinečných miest 276
Celkom jedinečných URL-iek 199
Celkom jedinečných odkazovačov 102
Celkom jedinečných Browsrov 28
. priem max
Zásahov za hodinu 6 106
Zásahov za deň 159 264
Súborov za deň 112 176
Stránok za deň 59 97
Návštev za deň 20 36
kBytov za deň 3508 10553
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 3501
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 16
Code 304 - Not Modified 520
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 890

Denné využitie za Október 2008

Denné štatistiky za Október 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 124 2.50% 83 2.37% 50 2.73% 21 3.38% 14 5.07% 2335 2.15%
2 88 1.78% 69 1.97% 22 1.20% 8 1.29% 10 3.62% 4439 4.08%
3 91 1.84% 59 1.69% 36 1.97% 14 2.25% 14 5.07% 1796 1.65%
4 137 2.77% 104 2.97% 38 2.07% 12 1.93% 10 3.62% 2520 2.32%
5 184 3.72% 138 3.94% 61 3.33% 17 2.74% 9 3.26% 2722 2.50%
6 244 4.93% 162 4.63% 75 4.09% 28 4.51% 15 5.43% 7401 6.80%
7 117 2.36% 73 2.09% 35 1.91% 10 1.61% 8 2.90% 6302 5.79%
8 220 4.44% 166 4.74% 90 4.91% 25 4.03% 26 9.42% 4744 4.36%
9 159 3.21% 123 3.51% 49 2.67% 22 3.54% 24 8.70% 4335 3.99%
10 198 4.00% 157 4.48% 53 2.89% 15 2.42% 12 4.35% 4186 3.85%
11 235 4.75% 161 4.60% 56 3.06% 15 2.42% 13 4.71% 10553 9.70%
12 262 5.29% 171 4.88% 74 4.04% 25 4.03% 24 8.70% 5934 5.46%
13 139 2.81% 105 3.00% 53 2.89% 18 2.90% 10 3.62% 2684 2.47%
14 78 1.58% 52 1.49% 30 1.64% 16 2.58% 11 3.99% 1335 1.23%
15 212 4.28% 176 5.03% 75 4.09% 25 4.03% 17 6.16% 5222 4.80%
16 123 2.48% 90 2.57% 79 4.31% 30 4.83% 24 8.70% 2153 1.98%
17 84 1.70% 68 1.94% 56 3.06% 21 3.38% 20 7.25% 943 0.87%
18 117 2.36% 89 2.54% 68 3.71% 27 4.35% 19 6.88% 1646 1.51%
19 137 2.77% 98 2.80% 55 3.00% 17 2.74% 15 5.43% 2505 2.30%
20 230 4.65% 167 4.77% 97 5.29% 31 4.99% 23 8.33% 4970 4.57%
21 180 3.64% 140 4.00% 79 4.31% 31 4.99% 23 8.33% 2209 2.03%
22 209 4.22% 154 4.40% 80 4.37% 29 4.67% 22 7.97% 3460 3.18%
23 136 2.75% 96 2.74% 74 4.04% 25 4.03% 23 8.33% 2008 1.85%
24 118 2.38% 71 2.03% 63 3.44% 23 3.70% 16 5.80% 1252 1.15%
25 174 3.51% 113 3.23% 85 4.64% 36 5.80% 21 7.61% 1748 1.61%
26 177 3.58% 141 4.03% 68 3.71% 18 2.90% 18 6.52% 3906 3.59%
27 104 2.10% 76 2.17% 28 1.53% 9 1.45% 10 3.62% 1301 1.20%
28 264 5.33% 151 4.31% 60 3.28% 12 1.93% 13 4.71% 6373 5.86%
29 79 1.60% 57 1.63% 34 1.86% 10 1.61% 10 3.62% 1923 1.77%
30 254 5.13% 140 4.00% 80 4.37% 22 3.54% 19 6.88% 4227 3.89%
31 77 1.56% 51 1.46% 29 1.58% 12 1.93% 10 3.62% 1627 1.50%

Hodinové využitie za Október 2008

Hodinové štatistiky za Október 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 4 149 3.01% 2 87 2.49% 1 44 2.40% 87 2693 2.48%
1 1 59 1.19% 0 28 0.80% 1 37 2.02% 23 728 0.67%
2 2 62 1.25% 1 36 1.03% 1 44 2.40% 30 932 0.86%
3 2 63 1.27% 1 51 1.46% 1 54 2.95% 13 392 0.36%
4 2 75 1.51% 1 51 1.46% 1 50 2.73% 21 647 0.60%
5 1 57 1.15% 1 32 0.91% 0 29 1.58% 40 1245 1.15%
6 1 49 0.99% 0 25 0.71% 0 23 1.26% 32 1000 0.92%
7 3 105 2.12% 2 66 1.89% 1 52 2.84% 43 1318 1.21%
8 6 191 3.86% 4 142 4.06% 2 64 3.49% 145 4485 4.12%
9 9 298 6.02% 7 240 6.86% 3 116 6.33% 172 5333 4.90%
10 11 370 7.47% 7 247 7.06% 4 136 7.42% 226 7017 6.45%
11 12 402 8.12% 8 261 7.46% 3 115 6.28% 437 13555 12.46%
12 10 321 6.48% 7 241 6.88% 3 120 6.55% 400 12398 11.40%
13 10 317 6.40% 7 243 6.94% 3 100 5.46% 314 9739 8.95%
14 8 275 5.55% 6 194 5.54% 2 75 4.09% 181 5603 5.15%
15 8 273 5.51% 6 207 5.91% 2 86 4.69% 192 5945 5.47%
16 13 405 8.18% 10 318 9.08% 5 161 8.79% 235 7292 6.70%
17 8 275 5.55% 5 184 5.26% 2 87 4.75% 228 7076 6.51%
18 10 326 6.58% 7 222 6.34% 3 120 6.55% 106 3292 3.03%
19 4 150 3.03% 2 89 2.54% 1 44 2.40% 88 2732 2.51%
20 5 185 3.74% 4 140 4.00% 1 45 2.46% 168 5207 4.79%
21 7 230 4.65% 5 174 4.97% 3 98 5.35% 149 4617 4.24%
22 5 178 3.60% 4 137 3.91% 2 86 4.69% 114 3525 3.24%
23 4 136 2.75% 2 86 2.46% 1 46 2.51% 64 1991 1.83%

Naj 30 z 199 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 582 11.76% 285 0.26% /
2 151 3.05% 166 0.15% /mainf.htm
3 144 2.91% 126 0.12% /copy.htm
4 137 2.77% 83 0.08% /top.htm
5 136 2.75% 296 0.27% /left.htm
6 90 1.82% 179 0.16% /photo.htm
7 82 1.66% 48 0.04% /cennik.htm
8 80 1.62% 48 0.04% /product.htm
9 73 1.47% 146 0.13% /kontakt.htm
10 63 1.27% 6459 5.94% /access/usage_200810.html
11 28 0.57% 45 0.04% /fbus.htm
12 28 0.57% 68 0.06% /hnabytok.htm
13 24 0.48% 240 0.22% /access/
14 23 0.46% 30 0.03% /hdvere.htm
15 13 0.26% 21 0.02% /roundcube/
16 11 0.22% 817 0.75% /access/usage_200804.html
17 8 0.16% 578 0.53% /access/usage_200708.html
18 8 0.16% 687 0.63% /access/usage_200807.html
19 8 0.16% 348 0.32% /access/usage_200808.html
20 8 0.16% 463 0.43% /access/usage_200809.html
21 8 0.16% 33 0.03% /roundcube/skins/default/images/roundcube_logo.png
22 8 0.16% 16 0.02% /setup-new/login
23 7 0.14% 465 0.43% /access/usage_200710.html
24 6 0.12% 429 0.39% /access/usage_200706.html
25 6 0.12% 463 0.43% /access/usage_200802.html
26 5 0.10% 0 0.00% /access/daily_usage_200705.png
27 5 0.10% 15 0.01% /access/usage.png
28 5 0.10% 228 0.21% /access/usage_200712.html
29 5 0.10% 348 0.32% /access/usage_200801.html
30 5 0.10% 468 0.43% /access/usage_200803.html

Naj 10 z 199 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 63 1.27% 6459 5.94% /access/usage_200810.html
2 11 0.22% 817 0.75% /access/usage_200804.html
3 8 0.16% 687 0.63% /access/usage_200807.html
4 8 0.16% 578 0.53% /access/usage_200708.html
5 5 0.10% 534 0.49% /roundcube/program/js/app.js
6 5 0.10% 468 0.43% /access/usage_200803.html
7 7 0.14% 465 0.43% /access/usage_200710.html
8 8 0.16% 463 0.43% /access/usage_200809.html
9 6 0.12% 463 0.43% /access/usage_200802.html
10 6 0.12% 429 0.39% /access/usage_200706.html

Naj 10 z 51 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 582 11.76% 333 54.41% /
2 63 1.27% 30 4.90% /access/usage_200810.html
3 73 1.47% 18 2.94% /kontakt.htm
4 24 0.48% 17 2.78% /access/
5 151 3.05% 15 2.45% /mainf.htm
6 90 1.82% 15 2.45% /photo.htm
7 144 2.91% 14 2.29% /copy.htm
8 80 1.62% 14 2.29% /product.htm
9 137 2.77% 13 2.12% /top.htm
10 82 1.66% 12 1.96% /cennik.htm

Naj 10 z 50 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 582 11.76% 216 35.12% /
2 73 1.47% 47 7.64% /kontakt.htm
3 144 2.91% 39 6.34% /copy.htm
4 63 1.27% 29 4.72% /access/usage_200810.html
5 90 1.82% 28 4.55% /photo.htm
6 80 1.62% 28 4.55% /product.htm
7 82 1.66% 24 3.90% /cennik.htm
8 151 3.05% 22 3.58% /mainf.htm
9 24 0.48% 17 2.76% /access/
10 28 0.57% 14 2.28% /fbus.htm

Naj 30 z 276 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 522 10.54% 231 6.60% 13800 12.69% 121 19.48% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
2 105 2.12% 49 1.40% 1595 1.47% 1 0.16% nat-88-212-21-43.antik.sk
3 101 2.04% 57 1.63% 918 0.84% 32 5.15% llf320041.crawl.yahoo.net
4 99 2.00% 74 2.11% 4478 4.12% 3 0.48% ip-195-098-028-235.static.nextra.sk
5 94 1.90% 60 1.71% 6431 5.91% 1 0.16% nat-88-212-23-211.antik.sk
6 82 1.66% 43 1.23% 1245 1.14% 1 0.16% nat-88-212-23-105.antik.sk
7 77 1.56% 48 1.37% 5767 5.30% 1 0.16% stip-static-243.195-146-133.telecom.sk
8 75 1.51% 75 2.14% 0 0.00% 17 2.74% 212.116.219.190
9 70 1.41% 66 1.89% 2085 1.92% 1 0.16% dsl-static-151.212-5-195.telecom.sk
10 70 1.41% 54 1.54% 2673 2.46% 2 0.32% nat-88-212-22-39.antik.sk
11 67 1.35% 41 1.17% 1117 1.03% 1 0.16% 85-135-151-145.adsl.slovanet.sk
12 66 1.33% 54 1.54% 841 0.77% 2 0.32% icm218136-orange.orange.sk
13 65 1.31% 37 1.06% 53 0.05% 13 2.09% llf320018.crawl.yahoo.net
14 64 1.29% 60 1.71% 1200 1.10% 1 0.16% adsl-dyn202.78-99-228.t-com.sk
15 64 1.29% 37 1.06% 1326 1.22% 1 0.16% chello089173146020.chello.sk
16 60 1.21% 56 1.60% 858 0.79% 1 0.16% adsl-dyn88.78-98-150.t-com.sk
17 56 1.13% 36 1.03% 1947 1.79% 1 0.16% 83-70-69-20.b-ras1.srl.dublin.eircom.net
18 56 1.13% 52 1.49% 792 0.73% 1 0.16% proxy.svkk.sk
19 52 1.05% 39 1.11% 1595 1.47% 2 0.32% nat-88-212-17-68.antik.sk
20 50 1.01% 50 1.43% 0 0.00% 15 2.42% 212.116.219.170
21 50 1.01% 42 1.20% 1118 1.03% 1 0.16% adsl-dyn45.78-98-5.t-com.sk
22 50 1.01% 33 0.94% 833 0.77% 1 0.16% adsl-dyn74.91-127-251.t-com.sk
23 49 0.99% 40 1.14% 624 0.57% 1 0.16% adsl-dyn129.78-98-71.t-com.sk
24 49 0.99% 38 1.09% 3216 2.96% 1 0.16% adsl-dyn131.91-127-94.t-com.sk
25 49 0.99% 45 1.29% 1428 1.31% 1 0.16% proxy-ext.rwe.com
26 49 0.99% 42 1.20% 1118 1.03% 1 0.16% user-54461074.lns1-c12.dsl.pol.co.uk
27 48 0.97% 23 0.66% 883 0.81% 2 0.32% 195-68-234-2.ferimex.net
28 48 0.97% 2 0.06% 6 0.01% 26 4.19% gsleuth.centrum.sk
29 47 0.95% 42 1.20% 1117 1.03% 1 0.16% adsl-d60.84-47-123.t-com.sk
30 47 0.95% 41 1.17% 1147 1.05% 1 0.16% adsl-dyn38.91-127-23.t-com.sk

Naj 10 z 276 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 522 10.54% 231 6.60% 13800 12.69% 121 19.48% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
2 94 1.90% 60 1.71% 6431 5.91% 1 0.16% nat-88-212-23-211.antik.sk
3 77 1.56% 48 1.37% 5767 5.30% 1 0.16% stip-static-243.195-146-133.telecom.sk
4 99 2.00% 74 2.11% 4478 4.12% 3 0.48% ip-195-098-028-235.static.nextra.sk
5 49 0.99% 38 1.09% 3216 2.96% 1 0.16% adsl-dyn131.91-127-94.t-com.sk
6 70 1.41% 54 1.54% 2673 2.46% 2 0.32% nat-88-212-22-39.antik.sk
7 45 0.91% 39 1.11% 2381 2.19% 1 0.16% rev-78-41-173-51.radiolan.sk
8 70 1.41% 66 1.89% 2085 1.92% 1 0.16% dsl-static-151.212-5-195.telecom.sk
9 56 1.13% 36 1.03% 1947 1.79% 1 0.16% 83-70-69-20.b-ras1.srl.dublin.eircom.net
10 43 0.87% 36 1.03% 1839 1.69% 1 0.16% 159.50.101.7

Naj 30 z 102 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 327 6.60% http://blackhatbootcamp.com/blog/
2 11 0.22% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
3 9 0.18% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
4 7 0.14% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
5 7 0.14% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
6 6 0.12% http://aceelite.com
7 6 0.12% http://elementalproxy.com
8 6 0.12% http://giftpersonalised.com
9 5 0.10% http://firma.adresarfiriem.sk/57759-ing-stanislav-zudel-multiboss/
10 5 0.10% http://versamall.com/b4ndqqovtt.html
11 5 0.10% http://versamall.com/b4w0eeekq.html
12 5 0.10% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/
13 4 0.08% http://minstore.com/0q46r644pbt.html
14 4 0.08% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosicky-kraj/
15 3 0.06% http://fleursdebach.izimailing.com/ventre-plat.php
16 3 0.06% http://logiciel-turf.izimailing.com/produit_logiciel_turf.htm
17 3 0.06% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_kosicky-kraj/
18 3 0.06% http://windev.izimailing.com/programmeur-windev.htm
19 3 0.06% http://www.google.sk/search?hl=sk&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=roundcube&spell=1
20 3 0.06% http://www.referencement-internet-france.net/pantalon-vinyl/index.htm?a=pantalon-vinyl
21 3 0.06% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=1&desc=&shops=0&kraj=&attr=
22 2 0.04% http://forum.giftpersonalised.com
23 2 0.04% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_0/
24 2 0.04% http://www.abc.sk/f/?A135452
25 2 0.04% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/zyx/kosice/
26 2 0.04% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=40&s=sedacie supravy&sid=0
27 2 0.04% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=40&s=sedacie súpravy&sid=0
28 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/
29 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_0/
30 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_kosicky-kraj/

Naj 3 z 3 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 33.33% antik webcam
2 1 33.33% h-nabytok
3 1 33.33% roundcube in sk

Naj 15 z 28 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1568 31.67% Mozilla/5.0
2 1052 21.25% MSIE 6.0
3 886 17.90% MSIE 7.0
4 322 6.50% Googlebot/2.1
5 235 4.75% Googlebot-Image/1.0
6 220 4.44% Opera/9.2
7 214 4.32% Yahoo! Slurp
8 114 2.30% Yahoo! Slurp/3.0
9 73 1.47% Opera/9.5
10 48 0.97% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
11 32 0.65% MSIE 5.5
12 31 0.63% Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.e
13 31 0.63% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 29 0.59% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
15 21 0.42% Jyxobot/1

Využitie podľa krajiny Október 2008

Naj 18 z 18 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2977 60.13% 2189 62.52% 76272 70.13% Slovenska republika
2 754 15.23% 390 11.14% 17424 16.02% US komercna
3 597 12.06% 528 15.08% 6875 6.32% Nezistena/neznama
4 452 9.13% 271 7.74% 6207 5.71% Siet
5 50 1.01% 43 1.23% 1118 1.03% Velka Britania (UK)
6 21 0.42% 21 0.60% 0 0.00% Hongkong
7 20 0.40% 20 0.57% 20 0.02% Japonsko
8 17 0.34% 2 0.06% 4 0.00% Ceska republika
9 16 0.32% 13 0.37% 19 0.02% Taiwan
10 14 0.28% 13 0.37% 13 0.01% Nemecko
11 9 0.18% 6 0.17% 11 0.01% Neziskova organizacia
12 8 0.16% 8 0.23% 0 0.00% Norsko
13 5 0.10% 5 0.14% 792 0.73% Zastaralo Arpanet (arpa)
14 5 0.10% 5 0.14% 0 0.00% India
15 2 0.04% 1 0.03% 1 0.00% Pakistan
16 2 0.04% 1 0.03% 1 0.00% Ruska federacia
17 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Australia
18 1 0.02% 1 0.03% 3 0.00% Polsko


Generated by Webalizer Version 2.01