Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: November 2008
Generované 01-Dec-2008 05:43 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za November 2008
Celkom zásahov 4435
Celkom súborov 3210
celkom strán 1553
celkom návštev 452
Celkom kBytov 106126
Celkom jedinečných miest 252
Celkom jedinečných URL-iek 208
Celkom jedinečných odkazovačov 94
Celkom jedinečných Browsrov 33
. priem max
Zásahov za hodinu 6 130
Zásahov za deň 147 376
Súborov za deň 107 273
Stránok za deň 51 110
Návštev za deň 15 28
kBytov za deň 3538 15858
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 3210
Code 206 - Partial Content 3
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 296
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 909

Denné využitie za November 2008

Denné štatistiky za November 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 109 2.46% 75 2.34% 34 2.19% 12 2.65% 19 7.54% 6390 6.02%
2 62 1.40% 43 1.34% 20 1.29% 7 1.55% 7 2.78% 1857 1.75%
3 110 2.48% 70 2.18% 34 2.19% 14 3.10% 8 3.17% 2524 2.38%
4 118 2.66% 84 2.62% 35 2.25% 10 2.21% 11 4.37% 2634 2.48%
5 196 4.42% 137 4.27% 60 3.86% 15 3.32% 14 5.56% 3427 3.23%
6 84 1.89% 51 1.59% 32 2.06% 12 2.65% 7 2.78% 1580 1.49%
7 152 3.43% 119 3.71% 42 2.70% 15 3.32% 12 4.76% 2551 2.40%
8 113 2.55% 74 2.31% 32 2.06% 16 3.54% 13 5.16% 1609 1.52%
9 95 2.14% 67 2.09% 39 2.51% 12 2.65% 12 4.76% 1211 1.14%
10 236 5.32% 167 5.20% 64 4.12% 16 3.54% 12 4.76% 3765 3.55%
11 137 3.09% 97 3.02% 47 3.03% 19 4.20% 15 5.95% 2990 2.82%
12 138 3.11% 101 3.15% 46 2.96% 15 3.32% 13 5.16% 2637 2.49%
13 102 2.30% 66 2.06% 34 2.19% 15 3.32% 14 5.56% 1852 1.74%
14 130 2.93% 99 3.08% 63 4.06% 17 3.76% 17 6.75% 2821 2.66%
15 166 3.74% 125 3.89% 78 5.02% 13 2.88% 8 3.17% 4732 4.46%
16 202 4.55% 157 4.89% 101 6.50% 21 4.65% 19 7.54% 5324 5.02%
17 177 3.99% 137 4.27% 110 7.08% 19 4.20% 16 6.35% 4635 4.37%
18 228 5.14% 181 5.64% 90 5.80% 20 4.42% 18 7.14% 4688 4.42%
19 109 2.46% 74 2.31% 41 2.64% 15 3.32% 15 5.95% 2958 2.79%
20 376 8.48% 273 8.50% 98 6.31% 28 6.19% 26 10.32% 6941 6.54%
21 267 6.02% 212 6.60% 64 4.12% 17 3.76% 14 5.56% 7949 7.49%
22 169 3.81% 127 3.96% 47 3.03% 15 3.32% 15 5.95% 4562 4.30%
23 273 6.16% 196 6.11% 56 3.61% 11 2.43% 10 3.97% 15858 14.94%
24 128 2.89% 90 2.80% 37 2.38% 9 1.99% 10 3.97% 1706 1.61%
25 164 3.70% 118 3.68% 59 3.80% 16 3.54% 13 5.16% 2585 2.44%
26 88 1.98% 59 1.84% 39 2.51% 20 4.42% 16 6.35% 1745 1.64%
27 61 1.38% 40 1.25% 23 1.48% 13 2.88% 8 3.17% 981 0.92%
28 56 1.26% 37 1.15% 38 2.45% 10 2.21% 13 5.16% 387 0.36%
29 106 2.39% 74 2.31% 35 2.25% 13 2.88% 12 4.76% 1699 1.60%
30 83 1.87% 60 1.87% 55 3.54% 17 3.76% 12 4.76% 1527 1.44%

Hodinové využitie za November 2008

Hodinové štatistiky za November 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 77 1.74% 1 37 1.15% 0 22 1.42% 7 213 0.20%
1 4 129 2.91% 3 94 2.93% 1 51 3.28% 135 4057 3.82%
2 1 55 1.24% 1 43 1.34% 1 44 2.83% 32 962 0.91%
3 1 33 0.74% 0 20 0.62% 0 18 1.16% 9 258 0.24%
4 1 52 1.17% 0 22 0.69% 0 28 1.80% 12 345 0.33%
5 1 37 0.83% 0 17 0.53% 0 19 1.22% 28 825 0.78%
6 2 67 1.51% 1 43 1.34% 0 26 1.67% 44 1327 1.25%
7 3 102 2.30% 2 71 2.21% 1 37 2.38% 63 1892 1.78%
8 7 231 5.21% 5 172 5.36% 1 53 3.41% 139 4172 3.93%
9 3 109 2.46% 2 69 2.15% 1 40 2.58% 51 1543 1.45%
10 6 191 4.31% 4 129 4.02% 1 57 3.67% 84 2509 2.36%
11 4 149 3.36% 3 110 3.43% 2 68 4.38% 82 2461 2.32%
12 13 412 9.29% 10 320 9.97% 6 197 12.69% 467 14007 13.20%
13 9 273 6.16% 6 208 6.48% 2 79 5.09% 158 4749 4.48%
14 6 192 4.33% 4 147 4.58% 2 85 5.47% 151 4529 4.27%
15 8 259 5.84% 6 185 5.76% 2 86 5.54% 156 4681 4.41%
16 10 327 7.37% 8 251 7.82% 2 87 5.60% 231 6943 6.54%
17 8 267 6.02% 6 207 6.45% 3 96 6.18% 494 14824 13.97%
18 12 363 8.18% 9 292 9.10% 3 115 7.41% 291 8742 8.24%
19 9 286 6.45% 6 204 6.36% 2 78 5.02% 294 8808 8.30%
20 9 282 6.36% 5 155 4.83% 2 78 5.02% 143 4299 4.05%
21 8 266 6.00% 6 205 6.39% 2 70 4.51% 282 8446 7.96%
22 7 215 4.85% 5 166 5.17% 3 90 5.80% 140 4211 3.97%
23 2 61 1.38% 1 43 1.34% 0 29 1.87% 44 1323 1.25%

Naj 30 z 208 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 201 4.53% 179 0.17% /
2 152 3.43% 141 0.13% /copy.htm
3 151 3.40% 177 0.17% /mainf.htm
4 138 3.11% 88 0.08% /top.htm
5 137 3.09% 312 0.29% /left.htm
6 87 1.96% 55 0.05% /cennik.htm
7 84 1.89% 168 0.16% /photo.htm
8 79 1.78% 50 0.05% /product.htm
9 62 1.40% 6268 5.91% /access/usage_200811.html
10 60 1.35% 141 0.13% /kontakt.htm
11 28 0.63% 280 0.26% /access/
12 28 0.63% 76 0.07% /hnabytok.htm
13 24 0.54% 30 0.03% /hdvere.htm
14 23 0.52% 40 0.04% /fbus.htm
15 18 0.41% 1978 1.86% /access/usage_200710.html
16 17 0.38% 1254 1.18% /access/usage_200712.html
17 15 0.34% 1755 1.65% /access/usage_200803.html
18 15 0.34% 1401 1.32% /access/usage_200804.html
19 13 0.29% 1508 1.42% /access/usage_200801.html
20 11 0.25% 916 0.86% /access/usage_200807.html
21 10 0.23% 1155 1.09% /access/usage_200711.html
22 10 0.23% 694 0.65% /access/usage_200802.html
23 10 0.23% 929 0.88% /access/usage_200808.html
24 9 0.20% 11 0.01% /roundcube/
25 8 0.18% 850 0.80% /access/usage_200705.html
26 8 0.18% 925 0.87% /access/usage_200708.html
27 8 0.18% 925 0.87% /access/usage_200709.html
28 8 0.18% 591 0.56% /access/usage_200810.html
29 8 0.18% 16 0.02% /setup-new/login
30 7 0.16% 13 0.01% /access/ctry_usage_200806.png

Naj 10 z 208 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 62 1.40% 6268 5.91% /access/usage_200811.html
2 18 0.41% 1978 1.86% /access/usage_200710.html
3 15 0.34% 1755 1.65% /access/usage_200803.html
4 13 0.29% 1508 1.42% /access/usage_200801.html
5 15 0.34% 1401 1.32% /access/usage_200804.html
6 17 0.38% 1254 1.18% /access/usage_200712.html
7 10 0.23% 1155 1.09% /access/usage_200711.html
8 10 0.23% 929 0.88% /access/usage_200808.html
9 8 0.18% 925 0.87% /access/usage_200709.html
10 8 0.18% 925 0.87% /access/usage_200708.html

Naj 10 z 49 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 201 4.53% 183 41.03% /
2 62 1.40% 32 7.17% /access/usage_200811.html
3 87 1.96% 14 3.14% /cennik.htm
4 79 1.78% 14 3.14% /product.htm
5 28 0.63% 13 2.91% /access/
6 151 3.40% 13 2.91% /mainf.htm
7 84 1.89% 13 2.91% /photo.htm
8 18 0.41% 10 2.24% /access/usage_200710.html
9 60 1.35% 10 2.24% /kontakt.htm
10 152 3.43% 9 2.02% /copy.htm

Naj 10 z 50 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 201 4.53% 66 14.80% /
2 152 3.43% 40 8.97% /copy.htm
3 60 1.35% 35 7.85% /kontakt.htm
4 62 1.40% 30 6.73% /access/usage_200811.html
5 87 1.96% 30 6.73% /cennik.htm
6 79 1.78% 29 6.50% /product.htm
7 151 3.40% 28 6.28% /mainf.htm
8 84 1.89% 22 4.93% /photo.htm
9 28 0.63% 14 3.14% /access/
10 18 0.41% 10 2.24% /access/usage_200710.html

Naj 30 z 252 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 408 9.20% 135 4.21% 7281 6.86% 97 21.46% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
2 188 4.24% 161 5.02% 7977 7.52% 12 2.65% a123.etarget.sh.cust.gts.sk
3 111 2.50% 77 2.40% 140 0.13% 22 4.87% llf320041.crawl.yahoo.net
4 99 2.23% 92 2.87% 13574 12.79% 7 1.55% 65.55.212.213
5 98 2.21% 67 2.09% 1564 1.47% 2 0.44% rev-78-41-173-48.radiolan.sk
6 85 1.92% 72 2.24% 4614 4.35% 1 0.22% adsl-89-217-50-114.adslplus.ch
7 83 1.87% 60 1.87% 1396 1.32% 2 0.44% nat-88-212-23-113.antik.sk
8 75 1.69% 55 1.71% 1288 1.21% 2 0.44% i41-2.condornet.sk
9 72 1.62% 60 1.87% 2239 2.11% 2 0.44% 158.193.52.98
10 72 1.62% 48 1.50% 1231 1.16% 1 0.22% rev-78-41-173-61.radiolan.sk
11 65 1.47% 48 1.50% 1059 1.00% 1 0.22% static-dsl-195.87-197-123.telecom.sk
12 62 1.40% 62 1.93% 2810 2.65% 2 0.44% 85.12.25.118
13 58 1.31% 52 1.62% 792 0.75% 1 0.22% 62.240.184.86
14 57 1.29% 44 1.37% 1406 1.32% 1 0.22% adsl-dyn110.91-127-23.t-com.sk
15 54 1.22% 40 1.25% 751 0.71% 1 0.22% i22-2.condornet.sk
16 51 1.15% 42 1.31% 1118 1.05% 1 0.22% nat-88-212-16-88.antik.sk
17 51 1.15% 23 0.72% 887 0.84% 1 0.22% nat-88-212-23-242.antik.sk
18 50 1.13% 23 0.72% 887 0.84% 1 0.22% adsl-dyn238.78-98-67.t-com.sk
19 49 1.10% 42 1.31% 1118 1.05% 1 0.22% 213.151.202.192
20 49 1.10% 40 1.25% 1167 1.10% 1 0.22% nat-88-212-22-32.antik.sk
21 47 1.06% 42 1.31% 1117 1.05% 1 0.22% adsl-dyn9.78-99-112.t-com.sk
22 47 1.06% 42 1.31% 1117 1.05% 1 0.22% nat-88-212-21-238.antik.sk
23 46 1.04% 41 1.28% 648 0.61% 1 0.22% 134.194.244.87.in-addr.arpa
24 45 1.01% 40 1.25% 668 0.63% 1 0.22% 213.151.202.246
25 45 1.01% 40 1.25% 650 0.61% 1 0.22% adsl-d227.84-47-101.t-com.sk
26 42 0.95% 42 1.31% 1220 1.15% 2 0.44% 92.48.80.16.svservers.com
27 42 0.95% 34 1.06% 604 0.57% 2 0.44% escotrade.zlin.iqnet.cz
28 41 0.92% 37 1.15% 621 0.58% 1 0.22% gw.termostav-mraz.sk
29 40 0.90% 30 0.93% 437 0.41% 2 0.44% devip642.185-jumbo.eccenet.net
30 40 0.90% 35 1.09% 1169 1.10% 1 0.22% dial-92-52-11-199-orange.orange.sk

Naj 10 z 252 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 99 2.23% 92 2.87% 13574 12.79% 7 1.55% 65.55.212.213
2 188 4.24% 161 5.02% 7977 7.52% 12 2.65% a123.etarget.sh.cust.gts.sk
3 408 9.20% 135 4.21% 7281 6.86% 97 21.46% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
4 85 1.92% 72 2.24% 4614 4.35% 1 0.22% adsl-89-217-50-114.adslplus.ch
5 62 1.40% 62 1.93% 2810 2.65% 2 0.44% 85.12.25.118
6 72 1.62% 60 1.87% 2239 2.11% 2 0.44% 158.193.52.98
7 98 2.21% 67 2.09% 1564 1.47% 2 0.44% rev-78-41-173-48.radiolan.sk
8 57 1.29% 44 1.37% 1406 1.32% 1 0.22% adsl-dyn110.91-127-23.t-com.sk
9 83 1.87% 60 1.87% 1396 1.32% 2 0.44% nat-88-212-23-113.antik.sk
10 28 0.63% 23 0.72% 1384 1.30% 1 0.22% 77.234.235.231

Naj 30 z 94 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 13 0.29% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
2 10 0.23% http://sgyrimu.greatnow.com/payday-loan-round-rock-texa.html
3 9 0.20% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
4 8 0.18% http://ozfirxf.150m.com/e-fast-payday-loan.html
5 8 0.18% http://ylcjssi.012webpages.com/cash-central-payday-advance.html
6 7 0.16% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
7 5 0.11% http://firma.adresarfiriem.sk/57759-ing-stanislav-zudel-multiboss/
8 5 0.11% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/
9 4 0.09% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/kosicky-kraj/
10 4 0.09% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
11 3 0.07% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/
12 2 0.05% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_0/
13 2 0.05% http://www.google.sk/search?hl=sk&rlz=1G1GGLQ_SKSK285&q=roundcube+&btnG=HÄžadaĹĽ&meta=
14 2 0.05% http://www.whois.sc/
15 2 0.05% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=20&s=calunnictvo&sid=0
16 1 0.02% http://0one.net
17 1 0.02% http://aceelite.com
18 1 0.02% http://didi.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
19 1 0.02% http://elementalproxy.com
20 1 0.02% http://forum.giftpersonalised.com
21 1 0.02% http://giftpersonalised.com
22 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php?I=47954F00F7-10EE9B374DF56B4D-www_multiboss_sk
23 1 0.02% http://old.zoznam.sk/hladaj?co=odkazy&of=40&s=sedacie supravy&sid=0
24 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/0_kosicky-kraj/
25 1 0.02% http://remeselne-prace.adresarfiriem.sk/calunictvo/0/1_0/
26 1 0.02% http://search.live.com/results.aspx?q=www.multiboss.sk&src=IE-SearchBox
27 1 0.02% http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0geu7xwCBxJKl4BjZdXNyoA?p="214+85.248.7.70"&y=Search&fr=yfp-t-501&ei=ISO-8859-1
28 1 0.02% http://www.abc.sk/f/?A135452
29 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/?i9=2c8c040a6960
30 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/calunnictvo/zyx/kosicky-kraj/

Naj 6 z 6 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 16.67% 214 85.248.7.70
2 1 16.67% 42 Ing @slovanet.sk -scam
3 1 16.67% 42 Maria @slovanet.sk
4 1 16.67% hnabytok
5 1 16.67% multiboss
6 1 16.67% webftp2

Naj 15 z 33 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1288 29.04% Mozilla/5.0
2 884 19.93% MSIE 7.0
3 683 15.40% MSIE 6.0
4 279 6.29% Yahoo! Slurp
5 211 4.76% Googlebot-Image/1.0
6 199 4.49% Googlebot/2.1
7 188 4.24% ZoohooBot/0.9 (Run by etargetnet.com)
8 118 2.66% Opera/9.5
9 99 2.23% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 75 1.69% Opera/9.6
11 75 1.69% Yahoo! Slurp/3.0
12 64 1.44% Opera/9.2
13 33 0.74% MSIE 5.1
14 32 0.72% heritrix/1.1
15 29 0.65% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)

Využitie podľa krajiny November 2008

Naj 15 z 15 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2585 58.29% 1981 61.71% 54343 51.21% Slovenska republika
2 608 13.71% 519 16.17% 27821 26.22% Nezistena/neznama
3 572 12.90% 246 7.66% 12309 11.60% US komercna
4 421 9.49% 275 8.57% 5028 4.74% Siet
5 85 1.92% 72 2.24% 4614 4.35% Svajciarsko
6 67 1.51% 59 1.84% 1033 0.97% Zastaralo Arpanet (arpa)
7 63 1.42% 35 1.09% 607 0.57% Ceska republika
8 12 0.27% 9 0.28% 211 0.20% Polsko
9 5 0.11% 4 0.12% 13 0.01% US akademicka
10 5 0.11% 5 0.16% 5 0.00% Japonsko
11 4 0.09% 2 0.06% 2 0.00% Seychelles
12 3 0.07% 3 0.09% 21 0.02% Cile
13 2 0.05% 1 0.03% 1 0.00% Taliansko
14 2 0.05% 1 0.03% 1 0.00% Ruska federacia
15 1 0.02% 1 0.03% 116 0.11% Nemecko


Generated by Webalizer Version 2.01