Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: December 2008
Generované 01-Jan-2009 05:49 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Uživatelia] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za December 2008
Celkom zásahov 4508
Celkom súborov 3244
celkom strán 1546
celkom návštev 573
Celkom kBytov 90259720
Celkom jedinečných miest 262
Celkom jedinečných URL-iek 375
Celkom jedinečných odkazovačov 139
Celkom jedinečných uzivatelov 1
Celkom jedinečných Browsrov 37
. priem max
Zásahov za hodinu 6 130
Zásahov za deň 145 464
Súborov za deň 104 400
Stránok za deň 49 135
Návštev za deň 18 32
kBytov za deň 2911604 64829558
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 3244
Code 206 - Partial Content 24
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 18
Code 304 - Not Modified 547
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 661
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 1

Denné využitie za December 2008

Denné štatistiky za December 2008
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 85 1.89% 51 1.57% 37 2.39% 16 2.79% 15 5.73% 636 0.00%
2 112 2.48% 74 2.28% 34 2.20% 9 1.57% 11 4.20% 2216 0.00%
3 272 6.03% 165 5.09% 66 4.27% 18 3.14% 13 4.96% 5190 0.01%
4 95 2.11% 70 2.16% 19 1.23% 7 1.22% 11 4.20% 4382 0.00%
5 258 5.72% 198 6.10% 89 5.76% 22 3.84% 16 6.11% 6051 0.01%
6 46 1.02% 20 0.62% 21 1.36% 12 2.09% 14 5.34% 617 0.00%
7 142 3.15% 108 3.33% 40 2.59% 17 2.97% 15 5.73% 2790 0.00%
8 132 2.93% 86 2.65% 38 2.46% 13 2.27% 13 4.96% 2754 0.00%
9 146 3.24% 118 3.64% 58 3.75% 18 3.14% 16 6.11% 3118 0.00%
10 131 2.91% 59 1.82% 73 4.72% 27 4.71% 25 9.54% 2519 0.00%
11 117 2.60% 61 1.88% 69 4.46% 26 4.54% 16 6.11% 1825 0.00%
12 154 3.42% 102 3.14% 45 2.91% 16 2.79% 16 6.11% 2807 0.00%
13 189 4.19% 150 4.62% 72 4.66% 32 5.58% 19 7.25% 2973 0.00%
14 354 7.85% 307 9.46% 135 8.73% 25 4.36% 15 5.73% 4057 0.00%
15 148 3.28% 123 3.79% 52 3.36% 23 4.01% 14 5.34% 4074 0.00%
16 165 3.66% 91 2.81% 67 4.33% 14 2.44% 9 3.44% 2077 0.00%
17 50 1.11% 12 0.37% 29 1.88% 16 2.79% 10 3.82% 566 0.00%
18 92 2.04% 57 1.76% 31 2.01% 15 2.62% 11 4.20% 1560 0.00%
19 55 1.22% 30 0.92% 21 1.36% 9 1.57% 6 2.29% 894 0.00%
20 59 1.31% 26 0.80% 38 2.46% 21 3.66% 11 4.20% 1191 0.00%
21 79 1.75% 38 1.17% 49 3.17% 25 4.36% 12 4.58% 1627 0.00%
22 85 1.89% 51 1.57% 41 2.65% 21 3.66% 13 4.96% 1581 0.00%
23 103 2.28% 73 2.25% 36 2.33% 12 2.09% 12 4.58% 2437 0.00%
24 464 10.29% 400 12.33% 61 3.95% 23 4.01% 18 6.87% 25360164 28.10%
25 349 7.74% 313 9.65% 23 1.49% 14 2.44% 6 2.29% 64829558 71.83%
26 83 1.84% 69 2.13% 37 2.39% 13 2.27% 18 6.87% 1339 0.00%
27 60 1.33% 41 1.26% 44 2.85% 21 3.66% 13 4.96% 1165 0.00%
28 164 3.64% 126 3.88% 73 4.72% 25 4.36% 18 6.87% 3797 0.00%
29 129 2.86% 92 2.84% 64 4.14% 22 3.84% 14 5.34% 2471 0.00%
30 122 2.71% 90 2.77% 41 2.65% 21 3.66% 19 7.25% 2485 0.00%
31 68 1.51% 43 1.33% 43 2.78% 21 3.66% 15 5.73% 797 0.00%

Hodinové využitie za December 2008

Hodinové štatistiky za December 2008
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 3 108 2.40% 2 76 2.34% 0 22 1.42% 306911 9514254 10.54%
1 3 94 2.09% 1 60 1.85% 1 31 2.01% 249439 7732596 8.57%
2 2 70 1.55% 1 48 1.48% 0 26 1.68% 248872 7715047 8.55%
3 2 69 1.53% 1 40 1.23% 0 18 1.16% 649611 20137930 22.31%
4 1 59 1.31% 1 38 1.17% 1 40 2.59% 33 1011 0.00%
5 2 76 1.69% 1 54 1.66% 1 58 3.75% 135330 4195240 4.65%
6 2 62 1.38% 0 30 0.92% 1 41 2.65% 17 525 0.00%
7 1 51 1.13% 0 30 0.92% 1 33 2.13% 32 977 0.00%
8 6 189 4.19% 3 99 3.05% 1 53 3.43% 94 2922 0.00%
9 9 308 6.83% 8 256 7.89% 2 72 4.66% 188 5818 0.01%
10 9 294 6.52% 6 206 6.35% 2 79 5.11% 178 5526 0.01%
11 8 258 5.72% 6 186 5.73% 3 105 6.79% 125 3874 0.00%
12 10 328 7.28% 7 238 7.34% 4 127 8.21% 80311 2489643 2.76%
13 7 236 5.24% 6 200 6.17% 2 89 5.76% 135622 4204297 4.66%
14 10 321 7.12% 7 236 7.27% 3 93 6.02% 219357 6800082 7.53%
15 4 150 3.33% 3 119 3.67% 1 44 2.85% 66570 2063667 2.29%
16 2 66 1.46% 1 38 1.17% 0 26 1.68% 52 1597 0.00%
17 5 166 3.68% 3 101 3.11% 1 56 3.62% 82 2545 0.00%
18 6 192 4.26% 4 128 3.95% 2 67 4.33% 139 4312 0.00%
19 11 364 8.07% 8 255 7.86% 3 116 7.50% 285 8827 0.01%
20 6 200 4.44% 4 153 4.72% 2 73 4.72% 2285 70847 0.08%
21 8 265 5.88% 6 203 6.26% 2 87 5.63% 34400 1066413 1.18%
22 9 308 6.83% 8 267 8.23% 2 65 4.20% 160260 4968050 5.50%
23 8 274 6.08% 5 183 5.64% 4 125 8.09% 621410 19263720 21.34%

Naj 30 z 375 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 513 11.38% 591 0.00% /roundcube/bin/html2text.php
2 199 4.41% 187 0.00% /copy.htm
3 171 3.79% 145 0.00% /
4 122 2.71% 140 0.00% /mainf.htm
5 98 2.17% 63 0.00% /top.htm
6 96 2.13% 218 0.00% /left.htm
7 85 1.89% 35 0.00% /roundcube/
8 76 1.69% 7543 0.01% /access/usage_200812.html
9 70 1.55% 125 0.00% /photo.htm
10 57 1.26% 33 0.00% /cennik.htm
11 55 1.22% 3 0.00% /webftp2/help.html
12 51 1.13% 5 0.00% /webftp2/modules/help/top.html
13 51 1.13% 39 0.00% /webftp2/skins/blue/css/main.css
14 46 1.02% 95 0.00% /kontakt.htm
15 45 1.00% 27 0.00% /product.htm
16 43 0.95% 4900 0.01% /access/usage_200712.html
17 25 0.55% 29 0.00% /hdvere.htm
18 20 0.44% 51 0.00% /hnabytok.htm
19 16 0.35% 160 0.00% /access/
20 16 0.35% 26 0.00% /fbus.htm
21 11 0.24% 71 0.00% /roundcube/skins/default/common.css
22 10 0.22% 455 0.00% /access/usage_200704.html
23 10 0.22% 467 0.00% /access/usage_200804.html
24 10 0.22% 697 0.00% /access/usage_200808.html
25 10 0.22% 710 0.00% /access/usage_200810.html
26 10 0.22% 701 0.00% /access/usage_200811.html
27 10 0.22% 38 0.00% /roundcube/skins/default/images/roundcube_logo.png
28 10 0.22% 35 0.00% /webftp2/modules/help/01-welcome.html
29 9 0.20% 40 0.00% /access/daily_usage_200810.png
30 9 0.20% 687 0.00% /access/usage_200807.html

Naj 10 z 375 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 6 0.13% 22132080 24.52% /_x/a.tar
2 4 0.09% 16777216 18.59% /_x/m.tar
3 2 0.04% 6209404 6.88% /_x/l.tar
4 2 0.04% 4555620 5.05% /_x/e.tar
5 2 0.04% 4473619 4.96% /_x/mysqldump-25.12.2008.sql
6 2 0.04% 4421345 4.90% /_x/d.tar
7 1 0.02% 3689076 4.09% /_x/p.tar.gz
8 1 0.02% 3450502 3.82% /_x/g.tar
9 1 0.02% 3236935 3.59% /_x/s.tar.gz
10 1 0.02% 2466124 2.73% /_x/h.tar

Naj 10 z 67 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 171 3.79% 154 27.45% /
2 76 1.69% 42 7.49% /access/usage_200812.html
3 55 1.22% 31 5.53% /webftp2/help.html
4 199 4.41% 29 5.17% /copy.htm
5 70 1.55% 21 3.74% /photo.htm
6 43 0.95% 18 3.21% /access/usage_200712.html
7 57 1.26% 18 3.21% /cennik.htm
8 122 2.71% 18 3.21% /mainf.htm
9 46 1.02% 15 2.67% /kontakt.htm
10 45 1.00% 13 2.32% /product.htm

Naj 10 z 70 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 171 3.79% 63 11.27% /
2 199 4.41% 59 10.55% /copy.htm
3 76 1.69% 45 8.05% /access/usage_200812.html
4 46 1.02% 31 5.55% /kontakt.htm
5 70 1.55% 27 4.83% /photo.htm
6 122 2.71% 25 4.47% /mainf.htm
7 51 1.13% 25 4.47% /webftp2/modules/help/top.html
8 57 1.26% 21 3.76% /cennik.htm
9 45 1.00% 20 3.58% /product.htm
10 43 0.95% 17 3.04% /access/usage_200712.html

Naj 30 z 262 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 609 13.51% 595 18.34% 90187161 99.92% 3 0.52% dial-92-52-16-102-orange.orange.sk
2 464 10.29% 150 4.62% 9290 0.01% 107 18.67% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
3 165 3.66% 164 5.06% 529 0.00% 1 0.17% icm9-orange.orange.sk
4 136 3.02% 67 2.07% 2068 0.00% 2 0.35% nat-88-212-17-100.antik.sk
5 119 2.64% 7 0.22% 21 0.00% 19 3.32% host204-193-dynamic.47-79-r.retail.telecomitalia.it
6 92 2.04% 83 2.56% 2051 0.00% 1 0.17% adsl-d145.84-47-69.t-com.sk
7 91 2.02% 42 1.29% 1119 0.00% 2 0.35% sea.ke.euroweb.sk
8 78 1.73% 58 1.79% 2583 0.00% 45 7.85% crawl-17.cuill.com
9 68 1.51% 59 1.82% 4070 0.00% 1 0.17% adsl-dyn244.78-98-243.t-com.sk
10 67 1.49% 63 1.94% 1389 0.00% 1 0.17% adsl-195-168-249-166.dynamic.nextra.sk
11 58 1.29% 32 0.99% 860 0.00% 1 0.17% nat-88-212-22-236.antik.sk
12 57 1.26% 45 1.39% 690 0.00% 2 0.35% dial-92-52-11-177-orange.orange.sk
13 57 1.26% 42 1.29% 1119 0.00% 1 0.17% static-dsl-216.87-197-107.telecom.sk
14 56 1.24% 52 1.60% 792 0.00% 1 0.17% 27.220.244.87.in-addr.arpa
15 53 1.18% 39 1.20% 810 0.00% 1 0.17% nat-88-212-16-200.antik.sk
16 51 1.13% 42 1.29% 1118 0.00% 1 0.17% 217.12.62.74
17 49 1.09% 44 1.36% 1154 0.00% 1 0.17% 145.236.191.142
18 49 1.09% 37 1.14% 941 0.00% 2 0.35% 217.119.119.69
19 49 1.09% 12 0.37% 216 0.00% 21 3.66% gsleuth.centrum.sk
20 48 1.06% 14 0.43% 57 0.00% 7 1.22% host223-235-dynamic.53-79-r.retail.telecomitalia.it
21 47 1.04% 32 0.99% 70 0.00% 13 2.27% llf320020.crawl.yahoo.net
22 45 1.00% 39 1.20% 622 0.00% 1 0.17% 42.220.244.87.in-addr.arpa
23 44 0.98% 41 1.26% 1116 0.00% 1 0.17% ns.teho.sk
24 42 0.93% 36 1.11% 1147 0.00% 3 0.52% nat-88-212-17-52.antik.sk
25 42 0.93% 38 1.17% 1109 0.00% 1 0.17% rev-195-91-56-125.t-mobile.sk
26 41 0.91% 32 0.99% 997 0.00% 1 0.17% adsl-d41.84-47-32.t-com.sk
27 41 0.91% 37 1.14% 621 0.00% 1 0.17% adsl-dyn87.91-127-102.t-com.sk
28 41 0.91% 28 0.86% 640 0.00% 1 0.17% lbrat1-7-168.wmx.sk
29 41 0.91% 36 1.11% 1183 0.00% 1 0.17% stip-static-130.213-81-151.telecom.sk
30 41 0.91% 35 1.08% 1052 0.00% 1 0.17% stip-static-146.212-5-206.telecom.sk

Naj 10 z 262 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 609 13.51% 595 18.34% 90187161 99.92% 3 0.52% dial-92-52-16-102-orange.orange.sk
2 464 10.29% 150 4.62% 9290 0.01% 107 18.67% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
3 68 1.51% 59 1.82% 4070 0.00% 1 0.17% adsl-dyn244.78-98-243.t-com.sk
4 78 1.73% 58 1.79% 2583 0.00% 45 7.85% crawl-17.cuill.com
5 136 3.02% 67 2.07% 2068 0.00% 2 0.35% nat-88-212-17-100.antik.sk
6 92 2.04% 83 2.56% 2051 0.00% 1 0.17% adsl-d145.84-47-69.t-com.sk
7 32 0.71% 20 0.62% 1449 0.00% 16 2.79% crawl-9.cuill.com
8 67 1.49% 63 1.94% 1389 0.00% 1 0.17% adsl-195-168-249-166.dynamic.nextra.sk
9 30 0.67% 24 0.74% 1385 0.00% 1 0.17% 80-219-113-248.dclient.hispeed.ch
10 41 0.91% 36 1.11% 1183 0.00% 1 0.17% stip-static-130.213-81-151.telecom.sk

Naj 30 z 139 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 9 0.20% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
2 8 0.18% http://aneoaoe.yourfreehosting.net/care-american-temporary-health-insurance.html
3 8 0.18% http://dqdsacp.freewaywebhost.com/index.html
4 8 0.18% http://giehzos.yourfreehosting.net/leads-term-life-insurance.html
5 8 0.18% http://lkkfouy.freeservercity.com/debt-rollover-calculator.html
6 8 0.18% http://muzeoqi.dex1.com/index.html
7 8 0.18% http://sxsaexx.wtcsites.com/index.html
8 8 0.18% http://ujdtaja.freeservercity.com/homeowners-insurance-california.html
9 8 0.18% http://www.esnips.com/user/buycheapviagranow
10 8 0.18% http://www.esnips.com/user/buycialischeaprx
11 8 0.18% http://www.esnips.com/user/buypropeciaonlinenow
12 8 0.18% http://www.esnips.com/user/buypropeciauk
13 8 0.18% http://www.esnips.com/user/cialisviagralevitrarx
14 8 0.18% http://www.esnips.com/user/genericviagranow
15 8 0.18% http://yradvuk.25am.com/index.html
16 5 0.11% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
17 5 0.11% http://www.whois.sc/
18 4 0.09% http://bpalpfi.o-f.com/index.html
19 4 0.09% http://bwizsaj.reco.ws/index.html
20 4 0.09% http://esiilot.freewebpages.org/site.html
21 4 0.09% http://kglyjuu.hostshield.com/credit-report-repair-bankruptcy-month.html
22 4 0.09% http://kranvde.yourfreehosting.net/mobile-home-owners-insurance.html
23 4 0.09% http://kxrcjdc.just-allen.com/index.html
24 4 0.09% http://lsuyeai.b-w-h.com/index.html
25 4 0.09% http://profiles.friendster.com/buycialisonline
26 4 0.09% http://psoawjp.greatnow.com/index.html
27 4 0.09% http://ricdaxg.o-f.com/site.html
28 4 0.09% http://uwcvhrr.greatnow.com/index.html
29 4 0.09% http://vfreyhz.hostshield.com/payday-loans-low-fees.html
30 4 0.09% http://vwltiel.007sites.com/aetna-student-health-insurance.html

Naj 3 z 3 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 66.67% webftp2
2 1 16.67% roundcube sk
3 1 16.67% webpanel t-com site:.sk

Naj 1 z 1 Celkovo uživatelov
# zásahov súborov kBytov návštev uživateľ
1 9 0.20% 9 0.28% 184 0.00% 2 0.35% root

Naj 15 z 37 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1226 27.20% MSIE 7.0
2 1201 26.64% MSIE 6.0
3 915 20.30% Mozilla/5.0
4 283 6.28% Googlebot/2.1
5 258 5.72% Yahoo! Slurp
6 182 4.04% Googlebot-Image/1.0
7 89 1.97% Yahoo! Slurp/3.0
8 57 1.26% Wget/1.11.4
9 49 1.09% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
10 45 1.00% Mozilla/4.8
11 23 0.51% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
12 19 0.42% Opera/9.2
13 17 0.38% Jyxobot/1
14 15 0.33% OOZBOT/0.20 ( -- ; http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentn
15 13 0.29% Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.e

Využitie podľa krajiny December 2008

Naj 18 z 18 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2529 56.10% 2077 64.03% 90225471 99.96% Slovenska republika
2 682 15.13% 316 9.74% 15138 0.02% US komercna
3 506 11.22% 363 11.19% 7767 0.01% Siet
4 359 7.96% 288 8.88% 6606 0.01% Nezistena/neznama
5 167 3.70% 21 0.65% 78 0.00% Taliansko
6 110 2.44% 99 3.05% 1517 0.00% Zastaralo Arpanet (arpa)
7 30 0.67% 24 0.74% 1385 0.00% Svajciarsko
8 26 0.58% 20 0.62% 387 0.00% Belgicko
9 25 0.55% 2 0.06% 4 0.00% Ceska republika
10 24 0.53% 19 0.59% 386 0.00% Rakusko
11 15 0.33% 15 0.46% 594 0.00% Brazilia
12 13 0.29% 10 0.31% 13 0.00% Taiwan
13 6 0.13% 5 0.15% 133 0.00% Chorvatsko
14 6 0.13% 5 0.15% 131 0.00% Ruska federacia
15 6 0.13% 3 0.09% 4 0.00% Seychelles
16 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% India
17 1 0.02% 1 0.03% 104 0.00% Cina
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Nemecko


Generated by Webalizer Version 2.01