Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: December 2010
Generované 01-Jan-2011 05:23 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za December 2010
Celkom zásahov 7544
Celkom súborov 4611
celkom strán 3721
celkom návštev 1134
Celkom kBytov 91719
Celkom jedinečných miest 302
Celkom jedinečných URL-iek 265
Celkom jedinečných odkazovačov 663
Celkom jedinečných Browsrov 62
. priem max
Zásahov za hodinu 10 207
Zásahov za deň 243 653
Súborov za deň 148 517
Stránok za deň 120 376
Miest za deň 9 43
Návštev za deň 36 80
kBytov za deň 2959 7677
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 61.12% 4611
Code 302 - Found 0.62% 47
Code 304 - Not Modified 25.21% 1902
Code 403 - Forbidden 0.15% 11
Code 404 - Not Found 12.90% 973

Denné využitie za December 2010

Denné štatistiky za December 2010
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 336 4.45% 81 1.76% 53 1.42% 29 2.56% 14 4.64% 4095 4.47%
2 199 2.64% 143 3.10% 66 1.77% 20 1.76% 14 4.64% 3537 3.86%
3 323 4.28% 280 6.07% 237 6.37% 21 1.85% 18 5.96% 5851 6.38%
4 190 2.52% 159 3.45% 151 4.06% 19 1.68% 16 5.30% 2326 2.54%
5 29 0.38% 16 0.35% 20 0.54% 18 1.59% 14 4.64% 423 0.46%
6 373 4.94% 205 4.45% 170 4.57% 33 2.91% 27 8.94% 6897 7.52%
7 223 2.96% 143 3.10% 91 2.45% 38 3.35% 27 8.94% 4440 4.84%
8 81 1.07% 39 0.85% 51 1.37% 35 3.09% 22 7.28% 1927 2.10%
9 495 6.56% 112 2.43% 65 1.75% 34 3.00% 18 5.96% 4591 5.01%
10 198 2.62% 51 1.11% 39 1.05% 22 1.94% 14 4.64% 1910 2.08%
11 58 0.77% 34 0.74% 32 0.86% 18 1.59% 14 4.64% 1038 1.13%
12 217 2.88% 152 3.30% 70 1.88% 25 2.20% 19 6.29% 4847 5.28%
13 653 8.66% 64 1.39% 67 1.80% 32 2.82% 21 6.95% 1638 1.79%
14 638 8.46% 517 11.21% 376 10.10% 40 3.53% 25 8.28% 7102 7.74%
15 314 4.16% 173 3.75% 154 4.14% 37 3.26% 30 9.93% 2966 3.23%
16 271 3.59% 168 3.64% 145 3.90% 35 3.09% 24 7.95% 2271 2.48%
17 134 1.78% 56 1.21% 47 1.26% 28 2.47% 22 7.28% 1735 1.89%
18 155 2.05% 129 2.80% 104 2.79% 29 2.56% 20 6.62% 1605 1.75%
19 140 1.86% 104 2.26% 98 2.63% 36 3.17% 28 9.27% 1917 2.09%
20 103 1.37% 54 1.17% 60 1.61% 48 4.23% 18 5.96% 1100 1.20%
21 200 2.65% 161 3.49% 121 3.25% 73 6.44% 43 14.24% 2780 3.03%
22 179 2.37% 145 3.14% 114 3.06% 65 5.73% 21 6.95% 7677 8.37%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 164 2.17% 114 2.47% 101 2.71% 80 7.05% 28 9.27% 1731 1.89%
25 363 4.81% 336 7.29% 349 9.38% 44 3.88% 22 7.28% 1324 1.44%
26 482 6.39% 435 9.43% 354 9.51% 38 3.35% 22 7.28% 1898 2.07%
27 339 4.49% 295 6.40% 280 7.52% 66 5.82% 31 10.26% 2395 2.61%
28 203 2.69% 136 2.95% 74 1.99% 48 4.23% 23 7.62% 3371 3.68%
29 243 3.22% 172 3.73% 91 2.45% 52 4.59% 27 8.94% 4166 4.54%
30 84 1.11% 37 0.80% 44 1.18% 36 3.17% 17 5.63% 1597 1.74%
31 157 2.08% 100 2.17% 97 2.61% 39 3.44% 26 8.61% 2564 2.80%

Hodinové využitie za December 2010

Hodinové štatistiky za December 2010
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 7 218 2.89% 6 187 4.06% 5 185 4.97% 48 1477 1.61%
1 3 123 1.63% 3 101 2.19% 3 103 2.77% 47 1463 1.59%
2 3 111 1.47% 2 86 1.87% 2 92 2.47% 32 989 1.08%
3 3 113 1.50% 2 82 1.78% 2 89 2.39% 67 2082 2.27%
4 3 99 1.31% 2 68 1.47% 2 72 1.93% 41 1275 1.39%
5 3 102 1.35% 2 68 1.47% 2 72 1.93% 67 2078 2.27%
6 4 135 1.79% 2 76 1.65% 2 85 2.28% 80 2477 2.70%
7 6 189 2.51% 2 90 1.95% 2 75 2.02% 41 1271 1.39%
8 12 379 5.02% 6 201 4.36% 4 137 3.68% 147 4544 4.95%
9 6 208 2.76% 3 119 2.58% 2 91 2.45% 135 4193 4.57%
10 12 373 4.94% 4 133 2.88% 3 94 2.53% 100 3111 3.39%
11 11 352 4.67% 2 89 1.93% 2 68 1.83% 77 2394 2.61%
12 12 401 5.32% 6 210 4.55% 4 149 4.00% 272 8447 9.21%
13 12 393 5.21% 3 115 2.49% 2 73 1.96% 131 4046 4.41%
14 14 452 5.99% 6 201 4.36% 2 81 2.18% 211 6547 7.14%
15 19 600 7.95% 10 319 6.92% 9 292 7.85% 98 3027 3.30%
16 25 790 10.47% 13 419 9.09% 13 403 10.83% 339 10518 11.47%
17 19 602 7.98% 13 429 9.30% 10 324 8.71% 157 4878 5.32%
18 6 195 2.58% 5 166 3.60% 3 100 2.69% 66 2041 2.23%
19 7 247 3.27% 6 194 4.21% 3 103 2.77% 117 3627 3.95%
20 16 517 6.85% 15 470 10.19% 13 420 11.29% 74 2307 2.52%
21 12 384 5.09% 9 294 6.38% 6 188 5.05% 377 11685 12.74%
22 13 427 5.66% 12 389 8.44% 10 316 8.49% 156 4835 5.27%
23 4 134 1.78% 3 105 2.28% 3 109 2.93% 78 2408 2.62%

Naj 30 z 265 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1688 22.38% 31 0.03% /point.jpg
2 1203 15.95% 819 0.89% /access/usage_200803.html
3 1066 14.13% 409 0.45% /
4 164 2.17% 178 0.19% /mainf.htm
5 121 1.60% 239 0.26% /left.htm
6 119 1.58% 67 0.07% /top.htm
7 113 1.50% 92 0.10% /copy.htm
8 73 0.97% 6925 7.55% /access/usage_201012.html
9 57 0.76% 34 0.04% /cennik.htm
10 57 0.76% 2660 2.90% /neoplan.jpg
11 56 0.74% 112 0.12% /photo.htm
12 55 0.73% 2275 2.48% /kreslo.jpg
13 55 0.73% 3783 4.12% /sedacka.jpg
14 55 0.73% 31 0.03% /stat.jpg
15 53 0.70% 1012 1.10% /TopGraph.jpg
16 53 0.70% 8 0.01% /button.gif
17 52 0.69% 813 0.89% /name.jpg
18 52 0.69% 169 0.18% /world2gray.jpg
19 50 0.66% 30 0.03% /product.htm
20 49 0.65% 5876 6.41% /access/usage_201005.html
21 46 0.61% 102 0.11% /hnabytok.htm
22 46 0.61% 104 0.11% /kontakt.htm
23 42 0.56% 57 0.06% /fbus.htm
24 38 0.50% 2731 2.98% /Photo/m02.jpg
25 38 0.50% 1948 2.12% /Photo/m03.jpg
26 38 0.50% 374 0.41% /access/
27 37 0.49% 925 1.01% /Photo/m01.jpg
28 36 0.48% 56 0.06% /hdvere.htm
29 26 0.34% 6477 7.06% /mapa.jpg
30 25 0.33% 5128 5.59% /mapa1.jpg

Naj 10 z 265 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 73 0.97% 6925 7.55% /access/usage_201012.html
2 26 0.34% 6477 7.06% /mapa.jpg
3 49 0.65% 5876 6.41% /access/usage_201005.html
4 25 0.33% 5128 5.59% /mapa1.jpg
5 55 0.73% 3783 4.12% /sedacka.jpg
6 38 0.50% 2731 2.98% /Photo/m02.jpg
7 57 0.76% 2660 2.90% /neoplan.jpg
8 55 0.73% 2275 2.48% /kreslo.jpg
9 38 0.50% 1948 2.12% /Photo/m03.jpg
10 13 0.17% 1658 1.81% /access/usage_201003.html

Naj 10 z 72 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1066 14.13% 508 45.12% /
2 73 0.97% 67 5.95% /access/usage_201012.html
3 164 2.17% 39 3.46% /mainf.htm
4 121 1.60% 37 3.29% /left.htm
5 119 1.58% 32 2.84% /top.htm
6 113 1.50% 27 2.40% /copy.htm
7 38 0.50% 26 2.31% /access/
8 46 0.61% 20 1.78% /hnabytok.htm
9 1203 15.95% 19 1.69% /access/usage_200803.html
10 49 0.65% 14 1.24% /access/usage_201005.html

Naj 10 z 73 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1066 14.13% 410 36.57% /
2 164 2.17% 73 6.51% /mainf.htm
3 73 0.97% 63 5.62% /access/usage_201012.html
4 119 1.58% 40 3.57% /top.htm
5 113 1.50% 39 3.48% /copy.htm
6 121 1.60% 36 3.21% /left.htm
7 46 0.61% 25 2.23% /hnabytok.htm
8 46 0.61% 24 2.14% /kontakt.htm
9 38 0.50% 20 1.78% /access/
10 1203 15.95% 19 1.69% /access/usage_200803.html

Naj 30 z 302 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1651 21.88% 63 1.37% 22 0.02% 0 0.00% mail.das.sk
2 1194 15.83% 1194 25.89% 0 0.00% 10 0.88% gw-31.211.ru
3 282 3.74% 148 3.21% 12769 13.92% 223 19.66% spider77.yandex.ru
4 257 3.41% 257 5.57% 0 0.00% 1 0.09% 180.180.76.216
5 245 3.25% 170 3.69% 6372 6.95% 4 0.35% imparser10.yandex.ru
6 195 2.58% 195 4.23% 0 0.00% 195 17.20% mail.jade.se
7 191 2.53% 118 2.56% 6193 6.75% 75 6.61% b3091243.crawl.yahoo.net
8 126 1.67% 20 0.43% 414 0.45% 1 0.09% 91.148.18.162
9 122 1.62% 35 0.76% 1844 2.01% 1 0.09% nat-88-212-37-60.antik.sk
10 112 1.48% 66 1.43% 3554 3.88% 57 5.03% b3091215.crawl.yahoo.net
11 106 1.41% 52 1.13% 2663 2.90% 66 5.82% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
12 96 1.27% 73 1.58% 4478 4.88% 1 0.09% sr341.2dayhost.com
13 90 1.19% 60 1.30% 68 0.07% 15 1.32% sticker00.yandex.ru
14 88 1.17% 51 1.11% 1223 1.33% 2 0.18% bband-dyn75.178-41-20.t-com.sk
15 83 1.10% 83 1.80% 0 0.00% 1 0.09% 118.173.86.33.adsl.dynamic.totbb.net
16 76 1.01% 66 1.43% 2555 2.79% 1 0.09% dsl-static-219.213-160-160.telecom.sk
17 73 0.97% 63 1.37% 1391 1.52% 1 0.09% static-dsl-216.87-197-107.telecom.sk
18 69 0.91% 69 1.50% 0 0.00% 2 0.18% 118.173.228.127.adsl.dynamic.totbb.net
19 67 0.89% 48 1.04% 711 0.77% 3 0.26% gen-master-1.thumbnail.cz
20 67 0.89% 37 0.80% 1313 1.43% 1 0.09% nat-88-212-36-221.antik.sk
21 63 0.84% 52 1.13% 1719 1.87% 3 0.26% nat-88-212-37-132.antik.sk
22 57 0.76% 34 0.74% 2993 3.26% 32 2.82% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
23 56 0.74% 47 1.02% 726 0.79% 1 0.09% bband-dyn201.95-103-10.t-com.sk
24 54 0.72% 42 0.91% 1131 1.23% 2 0.18% bband-dyn143.178-40-149.t-com.sk
25 53 0.70% 44 0.95% 1156 1.26% 1 0.09% 78.141.102.191
26 53 0.70% 39 0.85% 1171 1.28% 1 0.09% adsl-dyn2.78-98-162.t-com.sk
27 52 0.69% 41 0.89% 1291 1.41% 1 0.09% 194.145.206.91
28 51 0.68% 47 1.02% 1205 1.31% 1 0.09% adsl-dyn167.78-98-51.t-com.sk
29 50 0.66% 42 0.91% 1118 1.22% 1 0.09% nat-84-16-60-36.extel.sk
30 44 0.58% 39 0.85% 622 0.68% 1 0.09% bip-static-22.213-81-131.telecom.sk

Naj 10 z 302 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 282 3.74% 148 3.21% 12769 13.92% 223 19.66% spider77.yandex.ru
2 245 3.25% 170 3.69% 6372 6.95% 4 0.35% imparser10.yandex.ru
3 191 2.53% 118 2.56% 6193 6.75% 75 6.61% b3091243.crawl.yahoo.net
4 96 1.27% 73 1.58% 4478 4.88% 1 0.09% sr341.2dayhost.com
5 35 0.46% 35 0.76% 4197 4.58% 7 0.62% 91.212.226.140
6 112 1.48% 66 1.43% 3554 3.88% 57 5.03% b3091215.crawl.yahoo.net
7 57 0.76% 34 0.74% 2993 3.26% 32 2.82% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
8 106 1.41% 52 1.13% 2663 2.90% 66 5.82% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
9 76 1.01% 66 1.43% 2555 2.79% 1 0.09% dsl-static-219.213-160-160.telecom.sk
10 41 0.54% 34 0.74% 2144 2.34% 1 0.09% chello085216240054.chello.sk

Naj 30 z 663 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 1423 18.86% http://recycle.zoznamstatic.sk/get.fcgi?pid=1214&type=html
2 299 3.96% http://uldru.narod.ru
3 199 2.64% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-us-pharmacies-for-ultram-without-rx.html
4 197 2.61% http://buy-ultram.agilityhoster.com
5 100 1.33% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-ultram-and-overnight.html
6 100 1.33% http://uldru.narod.ru/dr-weil-comments-on-ultram.html
7 100 1.33% http://uldru.narod.ru/sitemap.html
8 100 1.33% http://uldru.narod.ru/sitemap.txt
9 99 1.31% http://uldru.narod.ru/ultram-cod-next-day.html
10 45 0.60% http://www.blesk.cz/adplace.html
11 37 0.49% http://jade.se
12 14 0.19% http://jade.se/reseguide/new-york
13 14 0.19% http://www.azet.sk/l.php?u=http://www.multiboss.sk?utm_source=azet.sk&utm_medium=kampan11
14 14 0.19% http://www.funradio.sk/doprava?filter2=zapad
15 12 0.16% http://www.spermvolumepill.com/
16 10 0.13% http://jade.se/paketresor/yoga-resor
17 10 0.13% http://jade.se/resor-nyheter/flygstorningar-resor
18 9 0.12% http://jade.se/paketresor/las-vegas
19 9 0.12% http://qjd.us
20 8 0.11% http://bangkokguide.eu
21 8 0.11% http://huahinguide.eu
22 8 0.11% http://kohsamuiguide.eu
23 8 0.11% http://krabiguide.eu
24 8 0.11% http://phuketguide.eu
25 8 0.11% http://phuketresor.com
26 8 0.11% http://reseguider.eu
27 8 0.11% http://resorthailand.com
28 8 0.11% http://resthailand.com
29 8 0.11% http://stroke.sk/
30 6 0.08% http://images.google.com/images?q=http://appbar.digitalchocolate.com/index.html?id=8&biw=1148&bih=720

Naj 6 z 6 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 2 28.57% multiboss
2 1 14.29% edlink edsystem sk mainother
3 1 14.29% http://-
4 1 14.29% recycle.zoznamstatic.sk
5 1 14.29% www.pragav3s.cz
6 1 14.29% čalúnenie košice

Naj 15 z 62 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1919 25.44% MSIE 6.0
2 1854 24.58% MSIE 8.0
3 1148 15.22% Mozilla/5.0
4 387 5.13% YandexBot/3.0
5 303 4.02% Yahoo! Slurp
6 251 3.33% bingbot/2.0
7 245 3.25% YandexImages/3.0
8 228 3.02% Googlebot/2.1
9 195 2.58% MSIE 7.0
10 169 2.24% Opera 9.8
11 140 1.86% iisas-agent/Nutch-1.2 (crawling for testing purposes; http://ui.sav.sk; info@example.com)
12 96 1.27% Purebot/1.1
13 90 1.19% Opera 9.6
14 67 0.89% Konqueror/3.5
15 54 0.72% Opera 8.5

Využitie podľa krajiny December 2010

Naj 18 z 18 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2950 39.10% 1014 21.99% 27802 30.31% Slovenska republika
2 1929 25.57% 1664 36.09% 19952 21.75% Ruska federacia
3 954 12.65% 762 16.53% 19070 20.79% Nezistena/neznama
4 765 10.14% 423 9.17% 13692 14.93% Komercna (com)
5 534 7.08% 408 8.85% 10143 11.06% Siet (net)
6 203 2.69% 199 4.32% 6 0.01% Svedsko
7 92 1.22% 64 1.39% 931 1.01% Ceska republika
8 48 0.64% 48 1.04% 74 0.08% Holandsko
9 28 0.37% 0 0.00% 8 0.01% Generic TLD (info)
10 12 0.16% 12 0.26% 18 0.02% Zastaralo Arpanet (arpa)
11 10 0.13% 8 0.17% 11 0.01% Nemecko
12 6 0.08% 3 0.07% 4 0.00% Seychelles
13 4 0.05% 2 0.04% 3 0.00% Neziskova organizacia (org)
14 3 0.04% 1 0.02% 2 0.00% Japonsko
15 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Rumunsko
16 2 0.03% 1 0.02% 3 0.00% Singapur
17 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Belgicko
18 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.21