Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: August 2011
Generované 01-Sep-2011 05:17 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za August 2011
Celkom zásahov 8985
Celkom súborov 5674
celkom strán 4076
celkom návštev 1053
Celkom kBytov 88377
Celkom jedinečných miest 407
Celkom jedinečných URL-iek 237
Celkom jedinečných odkazovačov 583
Celkom jedinečných Browsrov 65
. priem max
Zásahov za hodinu 12 117
Zásahov za deň 289 1047
Súborov za deň 183 811
Stránok za deň 131 672
Miest za deň 13 48
Návštev za deň 33 52
kBytov za deň 2851 10371
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 63.15% 5674
Code 206 - Partial Content 0.02% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Code 302 - Found 0.14% 13
Code 304 - Not Modified 16.84% 1513
Code 403 - Forbidden 0.14% 13
Code 404 - Not Found 19.68% 1768

Denné využitie za August 2011

Denné štatistiky za August 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 324 3.61% 183 3.23% 64 1.57% 28 2.66% 30 7.37% 3215 3.64%
2 282 3.14% 152 2.68% 54 1.32% 24 2.28% 25 6.14% 2569 2.91%
3 291 3.24% 152 2.68% 69 1.69% 28 2.66% 29 7.13% 5387 6.10%
4 332 3.70% 132 2.33% 72 1.77% 29 2.75% 34 8.35% 4593 5.20%
5 269 2.99% 109 1.92% 83 2.04% 37 3.51% 32 7.86% 3537 4.00%
6 113 1.26% 76 1.34% 48 1.18% 26 2.47% 26 6.39% 1149 1.30%
7 164 1.83% 108 1.90% 61 1.50% 29 2.75% 31 7.62% 3433 3.88%
8 367 4.08% 139 2.45% 69 1.69% 42 3.99% 27 6.63% 2516 2.85%
9 333 3.71% 156 2.75% 75 1.84% 37 3.51% 35 8.60% 1749 1.98%
10 612 6.81% 375 6.61% 291 7.14% 38 3.61% 42 10.32% 2690 3.04%
11 1047 11.65% 811 14.29% 636 15.60% 50 4.75% 47 11.55% 10371 11.74%
12 547 6.09% 402 7.08% 265 6.50% 52 4.94% 37 9.09% 2958 3.35%
13 237 2.64% 148 2.61% 93 2.28% 29 2.75% 32 7.86% 3694 4.18%
14 95 1.06% 45 0.79% 46 1.13% 24 2.28% 26 6.39% 732 0.83%
15 404 4.50% 207 3.65% 66 1.62% 35 3.32% 39 9.58% 1269 1.44%
16 131 1.46% 77 1.36% 72 1.77% 39 3.70% 38 9.34% 1943 2.20%
17 807 8.98% 703 12.39% 672 16.49% 36 3.42% 41 10.07% 2629 2.98%
18 440 4.90% 361 6.36% 321 7.88% 40 3.80% 39 9.58% 4484 5.07%
19 202 2.25% 126 2.22% 81 1.99% 33 3.13% 40 9.83% 3526 3.99%
20 115 1.28% 60 1.06% 54 1.32% 28 2.66% 38 9.34% 881 1.00%
21 201 2.24% 130 2.29% 120 2.94% 34 3.23% 48 11.79% 4329 4.90%
22 238 2.65% 160 2.82% 120 2.94% 51 4.84% 44 10.81% 3123 3.53%
23 121 1.35% 70 1.23% 63 1.55% 38 3.61% 43 10.57% 983 1.11%
24 181 2.01% 116 2.04% 81 1.99% 30 2.85% 31 7.62% 2281 2.58%
25 99 1.10% 45 0.79% 47 1.15% 16 1.52% 21 5.16% 285 0.32%
26 115 1.28% 62 1.09% 68 1.67% 35 3.32% 27 6.63% 1251 1.42%
27 167 1.86% 94 1.66% 64 1.57% 28 2.66% 33 8.11% 2110 2.39%
28 118 1.31% 69 1.22% 51 1.25% 25 2.37% 31 7.62% 895 1.01%
29 91 1.01% 52 0.92% 51 1.25% 32 3.04% 27 6.63% 781 0.88%
30 297 3.31% 183 3.23% 126 3.09% 50 4.75% 42 10.32% 3404 3.85%
31 245 2.73% 171 3.01% 93 2.28% 33 3.13% 33 8.11% 5607 6.34%

Hodinové využitie za August 2011

Hodinové štatistiky za August 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 7 233 2.59% 5 169 2.98% 5 160 3.93% 124 3831 4.34%
1 8 250 2.78% 6 191 3.37% 6 193 4.74% 27 829 0.94%
2 5 158 1.76% 3 111 1.96% 3 112 2.75% 25 767 0.87%
3 5 168 1.87% 3 108 1.90% 3 101 2.48% 34 1042 1.18%
4 7 220 2.45% 4 152 2.68% 4 147 3.61% 60 1864 2.11%
5 6 189 2.10% 3 123 2.17% 3 116 2.85% 27 835 0.95%
6 7 237 2.64% 5 164 2.89% 4 147 3.61% 83 2566 2.90%
7 16 526 5.85% 11 365 6.43% 5 170 4.17% 124 3851 4.36%
8 19 603 6.71% 10 331 5.83% 6 204 5.00% 89 2772 3.14%
9 20 628 6.99% 10 335 5.90% 6 202 4.96% 235 7273 8.23%
10 18 584 6.50% 10 336 5.92% 6 195 4.78% 258 7985 9.04%
11 13 430 4.79% 8 260 4.58% 6 186 4.56% 154 4771 5.40%
12 18 573 6.38% 10 310 5.46% 7 242 5.94% 287 8910 10.08%
13 19 606 6.74% 10 323 5.69% 5 167 4.10% 104 3231 3.66%
14 17 529 5.89% 8 259 4.56% 6 199 4.88% 57 1779 2.01%
15 18 581 6.47% 12 389 6.86% 6 207 5.08% 192 5940 6.72%
16 11 361 4.02% 7 246 4.34% 6 192 4.71% 85 2646 2.99%
17 10 334 3.72% 7 247 4.35% 5 185 4.54% 135 4184 4.73%
18 12 388 4.32% 9 288 5.08% 6 207 5.08% 154 4780 5.41%
19 9 301 3.35% 6 215 3.79% 4 149 3.66% 120 3713 4.20%
20 10 321 3.57% 6 192 3.38% 4 153 3.75% 91 2812 3.18%
21 8 253 2.82% 6 189 3.33% 4 140 3.43% 129 3987 4.51%
22 8 266 2.96% 6 191 3.37% 5 159 3.90% 178 5521 6.25%
23 7 246 2.74% 5 180 3.17% 4 143 3.51% 80 2487 2.81%

Naj 30 z 237 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1925 21.42% 196 0.22% /point.jpg
2 1047 11.65% 914 1.03% /
3 764 8.50% 754 0.85% /copy.htm
4 527 5.87% 659 0.75% /mainf.htm
5 508 5.65% 333 0.38% /top.htm
6 497 5.53% 1173 1.33% /left.htm
7 98 1.09% 42 0.05% /stat.jpg
8 81 0.90% 7544 8.54% /access/usage_201108.html
9 70 0.78% 2899 3.28% /kreslo.jpg
10 68 0.76% 3162 3.58% /neoplan.jpg
11 67 0.75% 4599 5.20% /sedacka.jpg
12 66 0.73% 1296 1.47% /TopGraph.jpg
13 66 0.73% 224 0.25% /world2gray.jpg
14 65 0.72% 1045 1.18% /name.jpg
15 64 0.71% 10 0.01% /button.gif
16 55 0.61% 6234 7.05% /access/usage_201102.html
17 55 0.61% 110 0.12% /photo.htm
18 53 0.59% 503 0.57% /access/
19 49 0.55% 29 0.03% /cennik.htm
20 43 0.48% 87 0.10% /kontakt.htm
21 37 0.41% 897 1.02% /Photo/m01.jpg
22 37 0.41% 2570 2.91% /Photo/m02.jpg
23 37 0.41% 1833 2.07% /Photo/m03.jpg
24 36 0.40% 22 0.02% /product.htm
25 28 0.31% 5796 6.56% /mapa1.jpg
26 27 0.30% 6747 7.63% /mapa.jpg
27 22 0.24% 33 0.04% /hdvere.htm
28 22 0.24% 59 0.07% /hnabytok.htm
29 19 0.21% 33 0.04% /fbus.htm
30 18 0.20% 177 0.20% /access//

Naj 10 z 237 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 81 0.90% 7544 8.54% /access/usage_201108.html
2 27 0.30% 6747 7.63% /mapa.jpg
3 55 0.61% 6234 7.05% /access/usage_201102.html
4 28 0.31% 5796 6.56% /mapa1.jpg
5 67 0.75% 4599 5.20% /sedacka.jpg
6 68 0.76% 3162 3.58% /neoplan.jpg
7 70 0.78% 2899 3.28% /kreslo.jpg
8 37 0.41% 2570 2.91% /Photo/m02.jpg
9 37 0.41% 1833 2.07% /Photo/m03.jpg
10 16 0.18% 1832 2.07% /access/usage_200807.html

Naj 10 z 69 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1047 11.65% 655 62.98% /
2 81 0.90% 71 6.83% /access/usage_201108.html
3 53 0.59% 41 3.94% /access/
4 508 5.65% 20 1.92% /top.htm
5 527 5.87% 19 1.83% /mainf.htm
6 18 0.20% 18 1.73% /access//
7 55 0.61% 16 1.54% /access/usage_201102.html
8 14 0.16% 11 1.06% /access/usage_201101.html
9 13 0.14% 10 0.96% /access/usage_201012.html
10 764 8.50% 10 0.96% /copy.htm

Naj 10 z 68 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1047 11.65% 448 43.08% /
2 764 8.50% 109 10.48% /copy.htm
3 81 0.90% 76 7.31% /access/usage_201108.html
4 527 5.87% 50 4.81% /mainf.htm
5 53 0.59% 34 3.27% /access/
6 508 5.65% 31 2.98% /top.htm
7 497 5.53% 28 2.69% /left.htm
8 43 0.48% 22 2.12% /kontakt.htm
9 55 0.61% 16 1.54% /access/usage_201102.html
10 18 0.20% 15 1.44% /access//

Naj 30 z 407 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1834 20.41% 635 11.19% 179 0.20% 0 0.00% mail.das.sk
2 1689 18.80% 1689 29.77% 2051 2.32% 4 0.38% 178.239.58.138
3 246 2.74% 3 0.05% 53 0.06% 0 0.00% imparser10.yandex.ru
4 202 2.25% 119 2.10% 6227 7.05% 75 7.12% b3091105.crawl.yahoo.net
5 181 2.01% 150 2.64% 559 0.63% 45 4.27% spider77.yandex.ru
6 117 1.30% 2 0.04% 33 0.04% 1 0.09% msnbot-207-46-199-204.search.msn.com
7 99 1.10% 59 1.04% 3403 3.85% 51 4.84% b3090792.crawl.yahoo.net
8 90 1.00% 78 1.37% 5216 5.90% 5 0.47% 212.113.37.106
9 88 0.98% 1 0.02% 25 0.03% 1 0.09% msnbot-157-55-50-78.search.msn.com
10 85 0.95% 42 0.74% 1118 1.26% 1 0.09% nat-84-16-60-56.extel.sk
11 84 0.93% 56 0.99% 64 0.07% 14 1.33% sticker00.yandex.ru
12 74 0.82% 65 1.15% 1559 1.76% 2 0.19% www.kybernetika.sk
13 70 0.78% 55 0.97% 1594 1.80% 1 0.09% nat-88-212-37-75.antik.sk
14 64 0.71% 1 0.02% 18 0.02% 1 0.09% msnbot-207-46-199-189.search.msn.com
15 62 0.69% 39 0.69% 627 0.71% 1 0.09% 195.12.150.101
16 62 0.69% 62 1.09% 62 0.07% 31 2.94% server.zoznam.sk
17 61 0.68% 38 0.67% 2349 2.66% 32 3.04% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
18 61 0.68% 43 0.76% 1309 1.48% 1 0.09% nat-88-212-40-135.antik.sk
19 58 0.65% 52 0.92% 1895 2.14% 1 0.09% nat-88-212-46-49.antik.sk
20 57 0.63% 47 0.83% 2651 3.00% 1 0.09% icm218136-orange.orange.sk
21 56 0.62% 32 0.56% 561 0.64% 1 0.09% 194.160.80.160
22 56 0.62% 35 0.62% 50 0.06% 7 0.66% msnbot-207-46-204-220.search.msn.com
23 53 0.59% 45 0.79% 476 0.54% 3 0.28% gen-master-1.thumbnail.cz
24 51 0.57% 28 0.49% 494 0.56% 1 0.09% bband-dyn100.178-40-15.t-com.sk
25 50 0.56% 43 0.76% 1372 1.55% 1 0.09% adsl-dyn-58.95-102-174.t-com.sk
26 50 0.56% 42 0.74% 1118 1.27% 1 0.09% nat-88-212-40-129.antik.sk
27 49 0.55% 31 0.55% 1906 2.16% 25 2.37% crawl-66-249-66-115.googlebot.com
28 49 0.55% 44 0.78% 2727 3.09% 1 0.09% dial-85-237-226-85.orange.sk
29 48 0.53% 30 0.53% 42 0.05% 6 0.57% msnbot-207-46-12-70.search.msn.com
30 44 0.49% 36 0.63% 1835 2.08% 1 0.09% nat-88-212-37-202.antik.sk

Naj 10 z 407 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 202 2.25% 119 2.10% 6227 7.05% 75 7.12% b3091105.crawl.yahoo.net
2 90 1.00% 78 1.37% 5216 5.90% 5 0.47% 212.113.37.106
3 35 0.39% 35 0.62% 4196 4.75% 7 0.66% 208-142-112-92.pool.ukrtel.net
4 99 1.10% 59 1.04% 3403 3.85% 51 4.84% b3090792.crawl.yahoo.net
5 43 0.48% 41 0.72% 3233 3.66% 1 0.09% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
6 49 0.55% 44 0.78% 2727 3.09% 1 0.09% dial-85-237-226-85.orange.sk
7 57 0.63% 47 0.83% 2651 3.00% 1 0.09% icm218136-orange.orange.sk
8 61 0.68% 38 0.67% 2349 2.66% 32 3.04% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
9 1689 18.80% 1689 29.77% 2051 2.32% 4 0.38% 178.239.58.138
10 49 0.55% 31 0.55% 1906 2.16% 25 2.37% crawl-66-249-66-115.googlebot.com

Naj 30 z 583 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 926 10.31% http://recycle.zoznamstatic.sk/get.fcgi?pid=1214&type=html
2 484 5.39% http://www.blesk.cz/adplace.html
3 76 0.85% http://www.king.com/games/sports-games/8-ball-pool/?action=play&hostGameId=23
4 73 0.81% http://isport.blesk.cz/adplace.html
5 51 0.57% http://prozeny.blesk.cz/adplace.html
6 41 0.46% http://www.flash-game.net/
7 22 0.24% http://rssholder.com/rss/chatcamgratis-68109.xml
8 21 0.23% http://rssholder.com/rss/pornolive-68110.xml
9 12 0.13% http://www.pelikan.sk/flightresults.aspx
10 11 0.12% http://www.azet.sk/l.php?u=http://www.multiboss.sk?utm_source=azet.sk&utm_medium=kampan11
11 10 0.11% http://covara.ifdef.jp/sitemap.html
12 10 0.11% http://my-crazylife.com/feedtweetadder/tweet2.0.xml
13 10 0.11% http://my-crazylife.com/feedtweetadder/tweetall.xml
14 10 0.11% http://my-crazylife.com/gig.xml
15 10 0.11% http://www.cnfoodsafety.net/home/upload/bbs/viewthread.php?tid=176430
16 9 0.10% http://www.king.com/games/sports-games/8-ball-pool/?action=play&hostGameId=24
17 8 0.09% http://demo.ec51.net/juewei/bbs/viewthread.php?tid=62359
18 8 0.09% http://forum.launcestondiabetics.com/viewtopic.php?f=2&t=29336
19 8 0.09% http://hallsood.com/viewthread.php?tid=20981
20 8 0.09% http://moshyesim.de/forum/index.php?topic=8090.new#new
21 8 0.09% http://nycdoesntsleep.com/showthread.php?39266-cuckold-wife-dating&p=85124#post85124
22 8 0.09% http://shadows.sukinet.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=32030
23 8 0.09% http://www.chorbanglumpoo.com/webboard/viewthread.php?tid=9825
24 8 0.09% http://www.kein-papst-im-bundestag.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=7062
25 8 0.09% http://www.money.co.ee/forum/viewtopic.php?f=14&t=36940
26 8 0.09% http://www.stachowskibrand.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=90016
27 8 0.09% http://www.topky.sk/cl/10/1284504/Budte-pripraveni-na-zmeny--Toto-vas-caka-uz-od-septembra-
28 8 0.09% http://xn--4kqy4e26mtyg.xn--fiqwi33fjsdmso31j.tw/viewthread.php?tid=20057
29 7 0.08% \"http://royaltrigger.com/forum.php/index.php?action=post;board=1.0 \"
30 7 0.08% http://173.83.160.173/post.php?action=newthread&fid=10

Naj 4 z 4 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 25.00% calunnictva kosice
2 1 25.00% generalne opravy nakladnych vozidiel a aut-
3 1 25.00% kosice lomenĂĄ 34 stanislav
4 1 25.00% multibos koĹĄice

Naj 15 z 65 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1592 17.72% MSIE 8.0
2 1473 16.39% MSIE 6.0
3 1090 12.13% Mozilla/5.0
4 826 9.19% MSIE 9.0
5 745 8.29% bingbot/2.0
6 739 8.22% MSIE 7.0
7 327 3.64% Googlebot/2.1
8 301 3.35% Yahoo! Slurp
9 285 3.17% YandexBot/3.0
10 246 2.74% YandexImages/3.0
11 157 1.75% MSIE 5.5
12 117 1.30% Opera 9.8
13 79 0.88% Opera 8.0
14 70 0.78% Konqueror/3.5
15 70 0.78% MJ12bot/v1.4

Využitie podľa krajiny August 2011

Naj 19 z 19 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 3292 36.64% 1770 31.19% 33279 37.66% Slovenska republika
2 2191 24.39% 2081 36.68% 14913 16.87% Nezistena/neznama
3 2074 23.08% 977 17.22% 17731 20.06% Komercna (com)
4 609 6.78% 288 5.08% 1753 1.98% Ruska federacia
5 501 5.58% 349 6.15% 16184 18.31% Siet (net)
6 193 2.15% 122 2.15% 2528 2.86% Ceska republika
7 27 0.30% 20 0.35% 388 0.44% Zastaralo Arpanet (arpa)
8 25 0.28% 18 0.32% 714 0.81% Svajciarsko
9 18 0.20% 6 0.11% 485 0.55% Svedsko
10 15 0.17% 15 0.26% 21 0.02% Holandsko
11 12 0.13% 12 0.21% 18 0.02% Spanielsko
12 6 0.07% 3 0.05% 4 0.00% Seychelles
13 4 0.04% 2 0.04% 3 0.00% Neziskova organizacia (org)
14 4 0.04% 4 0.07% 2 0.00% Generic TLD (info)
15 4 0.04% 3 0.05% 347 0.39% Liotyssko
16 4 0.04% 2 0.04% 3 0.00% Ukraina
17 3 0.03% 2 0.04% 2 0.00% Nemecko
18 2 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Japonsko
19 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Francuzsko


Generated by Webalizer Version 2.21