Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: September 2011
Generované 01-Oct-2011 05:18 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2011
Celkom zásahov 5618
Celkom súborov 3747
celkom strán 2806
celkom návštev 1040
Celkom kBytov 86798
Celkom jedinečných miest 296
Celkom jedinečných URL-iek 220
Celkom jedinečných odkazovačov 156
Celkom jedinečných Browsrov 53
. priem max
Zásahov za hodinu 7 116
Zásahov za deň 187 337
Súborov za deň 124 255
Stránok za deň 93 170
Miest za deň 9 55
Návštev za deň 34 52
kBytov za deň 2893 9162
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 66.70% 3747
Code 206 - Partial Content 0.04% 2
Code 302 - Found 0.44% 25
Code 304 - Not Modified 2.76% 155
Code 403 - Forbidden 0.18% 10
Code 404 - Not Found 29.89% 1679

Denné využitie za September 2011

Denné štatistiky za September 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 144 2.56% 90 2.40% 88 3.14% 35 3.37% 42 14.19% 2571 2.96%
2 268 4.77% 175 4.67% 88 3.14% 31 2.98% 35 11.82% 4416 5.09%
3 316 5.62% 218 5.82% 170 6.06% 35 3.37% 40 13.51% 9162 10.56%
4 215 3.83% 119 3.18% 102 3.64% 39 3.75% 38 12.84% 1015 1.17%
5 191 3.40% 111 2.96% 65 2.32% 31 2.98% 28 9.46% 2547 2.93%
6 109 1.94% 58 1.55% 60 2.14% 29 2.79% 28 9.46% 1188 1.37%
7 258 4.59% 173 4.62% 93 3.31% 38 3.65% 39 13.18% 3715 4.28%
8 196 3.49% 140 3.74% 112 3.99% 38 3.65% 35 11.82% 3588 4.13%
9 250 4.45% 174 4.64% 131 4.67% 52 5.00% 55 18.58% 3955 4.56%
10 185 3.29% 121 3.23% 109 3.88% 44 4.23% 37 12.50% 3349 3.86%
11 160 2.85% 100 2.67% 99 3.53% 38 3.65% 34 11.49% 1875 2.16%
12 151 2.69% 85 2.27% 76 2.71% 42 4.04% 37 12.50% 1751 2.02%
13 193 3.44% 134 3.58% 89 3.17% 32 3.08% 30 10.14% 3207 3.69%
14 337 6.00% 255 6.81% 126 4.49% 44 4.23% 44 14.86% 4765 5.49%
15 196 3.49% 128 3.42% 92 3.28% 35 3.37% 35 11.82% 2614 3.01%
16 107 1.90% 67 1.79% 57 2.03% 31 2.98% 31 10.47% 1902 2.19%
17 195 3.47% 146 3.90% 97 3.46% 35 3.37% 27 9.12% 2475 2.85%
18 121 2.15% 84 2.24% 77 2.74% 41 3.94% 38 12.84% 645 0.74%
19 99 1.76% 67 1.79% 61 2.17% 33 3.17% 22 7.43% 1841 2.12%
20 180 3.20% 129 3.44% 100 3.56% 31 2.98% 26 8.78% 5882 6.78%
21 117 2.08% 75 2.00% 67 2.39% 30 2.88% 23 7.77% 1136 1.31%
22 125 2.22% 86 2.30% 76 2.71% 35 3.37% 22 7.43% 2249 2.59%
23 199 3.54% 143 3.82% 150 5.35% 36 3.46% 28 9.46% 989 1.14%
24 203 3.61% 132 3.52% 109 3.88% 35 3.37% 29 9.80% 3183 3.67%
25 141 2.51% 93 2.48% 67 2.39% 28 2.69% 25 8.45% 1294 1.49%
26 240 4.27% 99 2.64% 80 2.85% 24 2.31% 22 7.43% 1523 1.75%
27 169 3.01% 117 3.12% 70 2.49% 28 2.69% 28 9.46% 3112 3.59%
28 234 4.17% 170 4.54% 121 4.31% 28 2.69% 22 7.43% 4385 5.05%
29 145 2.58% 110 2.94% 90 3.21% 31 2.98% 30 10.14% 3229 3.72%
30 174 3.10% 148 3.95% 84 2.99% 32 3.08% 25 8.45% 3236 3.73%

Hodinové využitie za September 2011

Hodinové štatistiky za September 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 10 302 5.38% 7 213 5.68% 4 149 5.31% 137 4111 4.74%
1 6 185 3.29% 4 128 3.42% 4 132 4.70% 18 550 0.63%
2 9 271 4.82% 6 204 5.44% 6 193 6.88% 93 2804 3.23%
3 4 136 2.42% 2 75 2.00% 2 82 2.92% 24 731 0.84%
4 3 99 1.76% 1 53 1.41% 1 56 2.00% 38 1129 1.30%
5 6 181 3.22% 3 118 3.15% 3 119 4.24% 31 941 1.08%
6 4 135 2.40% 2 78 2.08% 2 81 2.89% 16 477 0.55%
7 14 449 7.99% 10 327 8.73% 9 275 9.80% 405 12165 14.02%
8 6 181 3.22% 3 114 3.04% 2 86 3.06% 74 2234 2.57%
9 5 176 3.13% 3 104 2.78% 3 95 3.39% 48 1442 1.66%
10 7 216 3.84% 4 137 3.66% 3 99 3.53% 137 4111 4.74%
11 13 412 7.33% 10 302 8.06% 5 168 5.99% 291 8737 10.07%
12 8 241 4.29% 5 156 4.16% 4 148 5.27% 228 6851 7.89%
13 9 284 5.06% 6 201 5.36% 3 103 3.67% 244 7325 8.44%
14 9 279 4.97% 6 195 5.20% 3 115 4.10% 97 2910 3.35%
15 8 267 4.75% 5 169 4.51% 3 94 3.35% 115 3450 3.97%
16 6 195 3.47% 4 123 3.28% 3 107 3.81% 80 2387 2.75%
17 2 88 1.57% 1 48 1.28% 1 40 1.43% 13 386 0.44%
18 8 259 4.61% 4 125 3.34% 3 99 3.53% 114 3421 3.94%
19 9 287 5.11% 7 211 5.63% 3 110 3.92% 179 5364 6.18%
20 7 234 4.17% 4 145 3.87% 2 89 3.17% 101 3027 3.49%
21 6 185 3.29% 3 117 3.12% 2 61 2.17% 93 2779 3.20%
22 11 337 6.00% 8 257 6.86% 5 177 6.31% 235 7052 8.12%
23 7 219 3.90% 4 147 3.92% 4 128 4.56% 80 2414 2.78%

Naj 30 z 220 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 836 14.88% 823 0.95% /
2 296 5.27% 370 0.43% /mainf.htm
3 252 4.49% 166 0.19% /top.htm
4 243 4.33% 573 0.66% /left.htm
5 241 4.29% 237 0.27% /copy.htm
6 68 1.21% 43 0.05% /cennik.htm
7 66 1.17% 1296 1.49% /TopGraph.jpg
8 66 1.17% 6771 7.80% /access/usage_201109.html
9 65 1.16% 2855 3.29% /kreslo.jpg
10 65 1.16% 143 0.17% /photo.htm
11 65 1.16% 4747 5.47% /sedacka.jpg
12 63 1.12% 1012 1.17% /name.jpg
13 63 1.12% 3112 3.58% /neoplan.jpg
14 61 1.09% 9 0.01% /button.gif
15 61 1.09% 141 0.16% /kontakt.htm
16 61 1.09% 38 0.04% /stat.jpg
17 61 1.09% 207 0.24% /world2gray.jpg
18 60 1.07% 17 0.02% /point.jpg
19 57 1.01% 37 0.04% /product.htm
20 53 0.94% 522 0.60% /access/
21 50 0.89% 3740 4.31% /access/usage_201108.html
22 49 0.87% 138 0.16% /hnabytok.htm
23 45 0.80% 69 0.08% /hdvere.htm
24 43 0.77% 73 0.08% /fbus.htm
25 28 0.50% 757 0.87% /Photo/m01.jpg
26 27 0.48% 2088 2.41% /Photo/m02.jpg
27 27 0.48% 1489 1.72% /Photo/m03.jpg
28 23 0.41% 5937 6.84% /mapa.jpg
29 23 0.41% 4905 5.65% /mapa1.jpg
30 19 0.34% 1857 2.14% /access/usage_201012.html

Naj 10 z 220 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 66 1.17% 6771 7.80% /access/usage_201109.html
2 23 0.41% 5937 6.84% /mapa.jpg
3 23 0.41% 4905 5.65% /mapa1.jpg
4 65 1.16% 4747 5.47% /sedacka.jpg
5 50 0.89% 3740 4.31% /access/usage_201108.html
6 63 1.12% 3112 3.58% /neoplan.jpg
7 65 1.16% 2855 3.29% /kreslo.jpg
8 27 0.48% 2088 2.41% /Photo/m02.jpg
9 18 0.32% 1918 2.21% /access/usage_201102.html
10 19 0.34% 1857 2.14% /access/usage_201012.html

Naj 10 z 62 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 836 14.88% 653 63.52% /
2 66 1.17% 59 5.74% /access/usage_201109.html
3 296 5.27% 46 4.47% /mainf.htm
4 53 0.94% 34 3.31% /access/
5 50 0.89% 28 2.72% /access/usage_201108.html
6 252 4.49% 19 1.85% /top.htm
7 18 0.32% 13 1.26% /access//
8 45 0.80% 10 0.97% /hdvere.htm
9 241 4.29% 9 0.88% /copy.htm
10 9 0.16% 7 0.68% /access//usage_201108.html

Naj 10 z 62 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 836 14.88% 423 41.19% /
2 241 4.29% 116 11.30% /copy.htm
3 296 5.27% 72 7.01% /mainf.htm
4 66 1.17% 63 6.13% /access/usage_201109.html
5 252 4.49% 36 3.51% /top.htm
6 53 0.94% 29 2.82% /access/
7 49 0.87% 28 2.73% /hnabytok.htm
8 50 0.89% 27 2.63% /access/usage_201108.html
9 61 1.09% 24 2.34% /kontakt.htm
10 243 4.33% 24 2.34% /left.htm

Naj 30 z 296 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 191 3.40% 116 3.10% 6512 7.50% 71 6.83% b3091105.crawl.yahoo.net
2 171 3.04% 137 3.66% 2009 2.31% 41 3.94% spider59.yandex.ru
3 153 2.72% 11 0.29% 52 0.06% 11 1.06% msnbot-207-46-199-180.search.msn.com
4 152 2.71% 136 3.63% 8410 9.69% 6 0.58% 212.113.37.106
5 141 2.51% 0 0.00% 15 0.02% 0 0.00% imparser10.yandex.ru
6 123 2.19% 32 0.85% 76 0.09% 24 2.31% 157.55.17.194
7 113 2.01% 88 2.35% 7321 8.43% 1 0.10% hosted-by.leaseweb.com
8 90 1.60% 54 1.44% 3156 3.64% 49 4.71% b3090792.crawl.yahoo.net
9 83 1.48% 53 1.41% 2459 2.83% 37 3.56% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
10 82 1.46% 1 0.03% 24 0.03% 1 0.10% foto.worldservants.nl
11 77 1.37% 77 2.05% 77 0.09% 1 0.10% dsdf-4db500e8.pool.mediaways.net
12 71 1.26% 57 1.52% 1300 1.50% 1 0.10% 195.49.188.195
13 71 1.26% 57 1.52% 1337 1.54% 2 0.19% mail.schikulka.sk
14 67 1.19% 63 1.68% 2032 2.34% 1 0.10% west.statistics.sk
15 66 1.17% 44 1.17% 50 0.06% 11 1.06% sticker00.yandex.ru
16 61 1.09% 52 1.39% 666 0.77% 3 0.29% gen-master-1.thumbnail.cz
17 58 1.03% 58 1.55% 58 0.07% 29 2.79% server.zoznam.sk
18 56 1.00% 42 1.12% 3870 4.46% 1 0.10% nat-88-212-37-40.antik.sk
19 55 0.98% 51 1.36% 1324 1.52% 1 0.10% adsl-dyn24.91-127-189.t-com.sk
20 55 0.98% 50 1.33% 1808 2.08% 1 0.10% bband-dyn99.95-103-145.t-com.sk
21 53 0.94% 42 1.12% 653 0.75% 3 0.29% 88.80.205.215
22 53 0.94% 43 1.15% 1372 1.58% 1 0.10% nat-88-212-36-24.antik.sk
23 52 0.93% 36 0.96% 1450 1.67% 1 0.10% 2a02:130:100:1680:fc7a:7d08:d2ed:f27a
24 52 0.93% 50 1.33% 2876 3.31% 2 0.19% static.103.30.9.176.clients.your-server.de
25 50 0.89% 42 1.12% 690 0.80% 1 0.10% adsl-dyn252.91-127-19.t-com.sk
26 49 0.87% 2 0.05% 15 0.02% 1 0.10% msnbot-207-46-199-204.search.msn.com
27 48 0.85% 30 0.80% 42 0.05% 6 0.58% msnbot-207-46-204-214.search.msn.com
28 48 0.85% 48 1.28% 74 0.08% 4 0.38% windows1.webhostplanet.de
29 47 0.84% 39 1.04% 54 0.06% 12 1.15% spider77.yandex.ru
30 46 0.82% 39 1.04% 623 0.72% 1 0.10% bband-dyn110.178-40-128.t-com.sk

Naj 10 z 296 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 152 2.71% 136 3.63% 8410 9.69% 6 0.58% 212.113.37.106
2 113 2.01% 88 2.35% 7321 8.43% 1 0.10% hosted-by.leaseweb.com
3 191 3.40% 116 3.10% 6512 7.50% 71 6.83% b3091105.crawl.yahoo.net
4 56 1.00% 42 1.12% 3870 4.46% 1 0.10% nat-88-212-37-40.antik.sk
5 90 1.60% 54 1.44% 3156 3.64% 49 4.71% b3090792.crawl.yahoo.net
6 52 0.93% 50 1.33% 2876 3.31% 2 0.19% static.103.30.9.176.clients.your-server.de
7 83 1.48% 53 1.41% 2459 2.83% 37 3.56% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
8 32 0.57% 32 0.85% 2149 2.48% 1 0.10% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
9 67 1.19% 63 1.68% 2032 2.34% 1 0.10% west.statistics.sk
10 171 3.04% 137 3.66% 2009 2.31% 41 3.94% spider59.yandex.ru

Naj 30 z 156 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 11 0.20% http://www.azet.sk/l.php?u=http://www.multiboss.sk?utm_source=azet.sk&utm_medium=kampan11
2 7 0.12% http://forum.haarpoint.net/
3 7 0.12% http://hotel-faq.de/
4 7 0.12% http://hotels-total.de/
5 7 0.12% http://netoptimize.de/
6 7 0.12% http://shop.stil-outlet.de/
7 7 0.12% http://studienbewerber.de/
8 7 0.12% http://www.ticketerwerb.de/
9 7 0.12% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
10 7 0.12% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
11 7 0.12% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
12 7 0.12% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
13 6 0.11% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosice.html
14 5 0.09% http://www.anrumial.com.ua
15 5 0.09% http://www.blesk24.cz
16 5 0.09% http://www.bumbolicious.com
17 5 0.09% http://www.easycap.sk
18 5 0.09% http://www.edgehunt.com
19 5 0.09% http://www.ehow.sk
20 5 0.09% http://www.evite.cz
21 5 0.09% http://www.evite.sk
22 5 0.09% http://www.gyemantshop.hu
23 5 0.09% http://www.helevole.com
24 5 0.09% http://www.vimax-detox.com/
25 5 0.09% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
26 5 0.09% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
27 4 0.07% http://grossloan.com
28 4 0.07% http://www.12v.cz
29 4 0.07% http://www.dinodirect.eu
30 4 0.07% http://www.easycap.cz

Naj 12 z 12 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 26.67% multiboss
2 1 6.67% boss calunenie
3 1 6.67% boss.sk
4 1 6.67% firma na čalúnenie
5 1 6.67% francuzske kresla
6 1 6.67% holandskĂŠ kreslo
7 1 6.67% http://a1.kid.rv.cust.gts.sk/
8 1 6.67% nové čalúnenie
9 1 6.67% servis vysoko zdvizne voziky boos
10 1 6.67% tatra osobne auta
11 1 6.67% čalúnenie fotogaléria
12 1 6.67% čalúnenie prešov

Naj 15 z 53 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 929 16.54% Mozilla/5.0
2 924 16.45% MSIE 9.0
3 564 10.04% bingbot/2.0
4 408 7.26% MSIE 7.0
5 287 5.11% YandexBot/3.0
6 283 5.04% MSIE 8.0
7 281 5.00% Yahoo! Slurp
8 280 4.98% Googlebot/2.1
9 234 4.17% Opera 9.8
10 168 2.99% MSIE 6.0
11 152 2.71% AhrefsBot/1.0
12 141 2.51% YandexImages/3.0
13 113 2.01% Purebot/1.1
14 85 1.51% Java/1.6.0_26
15 66 1.17% Netscape 6.0; WinNT6.1

Využitie podľa krajiny September 2011

Naj 17 z 17 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2039 36.29% 1162 31.01% 22355 25.76% Komercna (com)
2 1504 26.77% 1212 32.35% 31613 36.42% Slovenska republika
3 696 12.39% 465 12.41% 15867 18.28% Nezistena/neznama
4 479 8.53% 260 6.94% 2525 2.91% Ruska federacia
5 400 7.12% 272 7.26% 9906 11.41% Siet (net)
6 242 4.31% 157 4.19% 261 0.30% Holandsko
7 117 2.08% 113 3.02% 2973 3.42% Nemecko
8 86 1.53% 71 1.89% 889 1.02% Ceska republika
9 19 0.34% 14 0.37% 218 0.25% Kanada
10 8 0.14% 4 0.11% 5 0.01% Neziskova organizacia (org)
11 8 0.14% 4 0.11% 5 0.01% Velka Britania (UK)
12 6 0.11% 3 0.08% 5 0.01% Svedsko
13 5 0.09% 5 0.13% 172 0.20% Madarsko
14 4 0.07% 2 0.05% 3 0.00% Seychelles
15 3 0.05% 3 0.08% 0 0.00% Portugalsko
16 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Estonsko
17 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Japonsko


Generated by Webalizer Version 2.21